De Miljoenennota en de media

De Miljoenennota en de media
, Upstream
@marcoderksen

De toelichting op de Miljoenennota bevat een aantal onderwerpen die betrekking hebben op de media. Broadcast Magazine heeft deze voor ons samengevat:

De totale begroting van OCW is 32,6 miljard euro. Hiervan wordt 1,7 miljard euro verdeeld naar cultuur en media.

In 2008 moet er een netwerk zijn gestart van organisaties die zich bezig houden met mediawijsheid. Doel van het netwerk is om meer samenhang te brengen in het beleid en de activiteiten op het gebied van mediawijsheid.

Media, zowel publieke als commerciële, worden gestimuleerd hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. In de vorm van zelfregulering kunnen bestaande gedragscodes worden verbeterd en nieuwe geïnitieerd.

Met behulp van een jaarlijks onderzoek door het Commissariaat voor de media volgt de minister de ontwikkelingen van diversiteit en concentratie in de media.

Vanaf 2008 wordt de rijksomroepbijdrage structureel verhoogd met € 50 miljoen per jaar. Dit bedrag is bestemd voor het herstel van de programmering van de landelijke publieke omroep en voor de dekking van de tekorten op hun begroting.

Commerciële omroepen zullen naar verwachting profiteren van een soepeler reclameregime. Daartegenover staat het wegvallen van inkomsten voor het uitzenden van alcoholreclame op radio en televisie tussen 6.00 en 21.00 uur.

In 2008 komen er nieuwe spelregels voor de multimediale taak van de publieke omroep (inclusief lokale en regionale omroep).

Het kabinet heeft in september zijn voorstellen voor de organisatie van de Publieke Omroep gepresenteerd. 2008 staat in het teken van de uitwerking van die voorstellen. Voor 2009 moet de behandeling van deze Organisatiewet zijn afgerond.

Iemand nog meer analyses gedaan over de gevolgen van de miljoenennota en de media?


Geplaatst in

DelenEr zijn 5 reacties op dit artikel

 • Vincent Everts was gisteren in Den Haag en deed verslag via Twitter. Als ik het goed heb begrepen komt er later vandaag ook een column over dit onderwerp online op zijn site en bij BNR.

  geplaatst op
 • Radio Online:

  (...) "Het bestrijden van criminaliteit via internet krijgt in 2008 meer aandacht". Dat zei Koninging Beatrix vandaag in haar Troonrede. Er komt een speciaal coordinatiepunt tegen cybercrime, maakt het ministerie van Economische Zaken bekend. Wat gaat er gebeuren? We vroegen het aan staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken. (...)

  geplaatst op
 • Grappig, de Volkskrant heeft de troonrede van 2006 en 2007 in tagclouds weergegeven.

  De tagclouds zijn gemaakt met behulp van de website Tagcrowd.com. Voor de twee overzichten is eenzelfde lijst gebruikt om veel voorkomende Nederlandse woorden buiten beschouwing te laten, zoals 'en', 'wij', 'is', 'er', 'ook', enzovoort. Het aantal tags is voor de overzichtelijkheid beperkt tot vijftig.

  geplaatst op
 • @Marco
  Viel het jou ook op dat 'Europa' niet voorkomt in de tagclouds?

  geplaatst op
 • @Marc: het viel me vooral op dat er opnieuw veel weinigzeggende termen in voorkwamen ;-)

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.