Klantloyaliteit in energiemarkt

Klantloyaliteit in energiemarkt

In een tijd waarin de klant steeds minder tijd heeft en kritischer wordt, is een goede klantrelatie essentieel. Voor iedere aanbieder is het de uitdaging de meest winstgevende klanten te identificeren, binnen te halen, te behouden en tot ambassadeurs van de onderneming maken.

Nadat een klant is binnengehaald en de acquisitiekosten zijn terugverdiend, profiteren aanbieders van de verkoop van meer en andersoortige producten aan dezelfde persoon. Tegelijkertijd worden de marketing en de verkoopkosten gereduceerd. Vreemd genoeg zijn deze principes pas sinds enige tijd in opkomst in de energiemarkt. Ook voor hen gelden de volgende trends:

- toenemend verwachtingspatroon klanten
- toenemende druk waardecreatie voor aandeelhouders
- vervaging grenzen industri?le sector
- opkomst van internet en e-business

Het leveren van een goed product alleen is niet meer voldoende, het geheel aan waardecreatie zal de doorslag geven. Mede door de bovenstaande trends zal er in de toekomst een nieuwe vorm van concurrentie ontstaan, namelijk de strijd om klantrelaties.

Klanten die zich verbonden voelen, zullen de organisatie minder snel de rug toe keren. Het is belangrijk dat klantloyaliteit niet wordt verward met klanttevredenheid. Uit onderzoek van PriceWaterhouseCoopers onder klanten van een vooraanstaande Europese energieaanbieder blijkt onder andere dat hoewel 59% aangeeft ?zeer tevreden? te zijn slechts 29% aangeeft zeker niet over te stappen naar een andere aanbieder.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat uiteindelijk 96% van de redenen om van aanbieder te veranderen binnen de invloedsfeer van de aanbieder liggen. De onderstaande inzichten met betrekking tot loyaliteitsprogramma zijn hierop gericht.

Niet iedere klant is hetzelfde
Verschillen in klanten vragen om verschillende benaderingen. Hoe beter de benadering aansluit bij de klant, hoe beter hij zal werken.

Stem beloning en kernproduct op elkaar af
Een beloning die gerelateerd is aan het product, zal met de aanbieder worden geassocieerd en beter worden onthouden. De beloning moet het (gewenste) imago van de aanbieder onderstrepen.

Maak het makkelijker
De klant heeft steeds minder tijd, dus aanbieders die het de klant extra makkelijk maken, zullen eerder een relatie opbouwen.

Begin klein en gericht
Een loyaliteitsprogramma begint meestal als een pilot gericht op een specifieke groep klanten. De inzichten die hieruit naar voren komen, vormen de basis voor een bredere opzet.

Loyaliteit heeft tijd nodig
Omdat klantloyaliteit tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, is het voor aanbieders belangrijk dat er wordt vooruitgekeken. Nadat programma?s zijn ontwikkeld moeten zij de kans krijgen een plaats te vinden in de markt. Klantloyaliteit is geen sales promotion.

Bron:
Energy User News

Via:
http://www.loyaltyfacts.com/


DelenEr zijn 1 reacties op dit artikel

 • Loyaliteit energie-klanten ligt nog binnen handbereik

  De traditionele energieleveranciers beschikken over grote klantengroepen. Door markt-liberalisering en Europese eenwording worden zij geconfronteerd met concurrentiele druk op deze klanten. Traditionele leveranciers hebben echter… het ‘loyalty wapen’.

  Een klant houden is goedkoper dan een nieuwe klant werven. De traditionele leveranciers kunnen door goede loyaliteitsconcepten profiteren. Hier volgen twee voorbeelden.

  Verhuizing
  Leveranciers verliezen klanten door verhuizingen, omdat men de leverancier van de vorige eigenaar overneemt. In Groot-Brittannië heeft een leverancier dit aangegrepen en een internetsite ontwikkelt, waarmee in één keer allerlei formele zaken, zoals het meeverhuizen van energie, kunnen worden geregeld.

  Partner benefits
  Het dagelijkse en immateriële karakter van energie zorgt voor de geringe klantbetrokkenheid. Het Duitse energiebedrijf HEW heeft al jaren succes met de HEW-Card en bijbehorend exclusief voordeel bij allerlei partners. Dit programma heeft HEW meer betrokkenheid en klantaffectie opgeleverd.

  Toegevoegde waarde
  Loyale klanten zijn klanten die bewust voor hun leverancier kiezen. Alleen wanneer een loyaliteitsprogramma waarde toevoegt, zal het voor de afnemer een reden vormen om eerder en vaker loyaal gedrag te vertonen richting de energieleverancier.

  Bron:
  Energyforum

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.