jar

business content creation

jar
  • 0 posts
  • 0 reacties

تولید محتوا یک روند یکسانی را دنبال می کند که کمپین های بازاریابی که تا به امروز اجرا شده همگی یک روند یکسانی را دنبال می‌کنند، البته برای تولید محتوا مراحل زیر را دنبال کنید و همیشه خلاقیت ذهنی را در کارتان شریک کنید:
مرحله اول: تحقیق و بررسی سئو
همیشه قبل از تولید محتو سئو شده، خود را یک خریدار بدانید و از دید شخصیت خریدار محتوای خود را خلق کنید زیرا با این کار ایده های جذاب تری برای موضوعات شما پیدا می شود و شما پرسش هایی را که مخاطب در ذهن دارد کشف خواهید کرد.