Digitale Marketingtransformatie - ShoppingTomorrow

De rollen van producenten, retailers en consumenten veranderen. Merkproducen­ten en retailers moeten transformeren. De bluepaper van de expertgroep Digitale Marketingtransformatie gaat in op tien lessen die de transformatie van de (marketing)organisatie kunnen vergemakkelijken.

De noodzaak voor transformatie
Consumenten worden retailers (Peerby). E-tailers worden marktplaatsen (bol.com). Zoekmachines worden distributeurs (Google). Geen speler is wie hij lijkt, wat grote gevolgen heeft voor merkproducenten en retailers. Merkproducenten worden gedwongen na te denken over hoe zij waarde kunnen toevoegen voor – en connectie kunnen maken met – eindklanten. Retailers krijgen naast nieuwe online spelers en marktplaatsen ook concurrentie van leveranciers. Zowel merkproducenten als retailers moeten dus transformeren. In de expertgroep ‘Digitale Marketingtransformatie’ hebben we ervaringen met elkaar gedeeld over onze digitale transformaties. We hebben met elkaar gesproken over successen en mislukkingen, en elkaar geholpen specifieke vraagstukken op te lossen. De belangrijkste lessen hieruit hebben we samengevat in een Bluepaper. 

10 lessen voor digitale transformatie

  1. Get your facts straight: De kunst van digitaal transformeren schuilt in het stellen van de juiste prioriteiten. Dit start bij een helder beeld van de eigen organisatie en de wereld eromheen.
  2. Schets scenario’s van mogelijke ontwikkelingen met hun mogelijke impact én potentie. Dit is de enige manier om je voor te bereiden op de onzekere toekomst.
  3. Zorg voor een goede samenwerking in de keten. Hierdoor zorg je voor een sterkere gezamenlijke positie in de markt en groei met elkaar in plaats van ten koste van elkaar.
  4. Formuleer een inspirerende visie die richting geeft aan initiatieven en mensen in beweging brengt. 
  5. Toon lef en leiderschap, wat nodig is om bestaande structuren te doorbreken en te investeren in nieuwe businessmodellen waarvan niemand zeker weet of ze gaan werken. 
  6. Creëer een veranderingsgezinde cultuur door mensen mee te nemen in de verandering en een open flexibele cultuur te ontwikkelen waar fouten gemaakt mogen worden. 
  7. Trek nieuwe competenties aan voor zaken als marketing automation, contentcreatie, engagement en schaalbare platformen. Zorg dat deze kennis wordt overgedragen aan de rest van de organisatie. 
  8. Doorbreek silo’s en managementlagen; minder bestuurders, meer ondernemers en meer cross-functionele samenwerking. 
  9. Innoveer op meerdere fronten tegelijk. Digitale transformatie vereist het schaken op meerdere borden. Naast het optimaliseren en digitaliseren van bestaande processen, moeten bedrijven tegelijkertijd ook nieuwe businessmodellen onderzoeken en opzetten. 
  10. Start met agile werken. Dat dwingt te focussen, maakt wendbaar en stimuleert ondernemerschap. Hierdoor wordt de valkuil vermeden om langlopende programma’s op te starten die uitlopen, te veel geld kosten en achterhaald zijn op het moment dat ze geïmplementeerd zijn. 

Meer toelichting op deze lessen en enkele praktische handvatten zijn te vinden in de bluepaper. 

Download de bluepaper. 

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.