Omnichannel Organisatie - ShoppingTomorrow

De expertgroep Omnichannel Organisatie geeft antwoord op de vraag: hoe leid je een organisatie succesvol naar een omnichannel toekomst? In de bluepaper worden de belangrijkste randvoorwaarden voor succesvolle veranderingen besproken. Aan de hand van deze randvoorwaarden is een checklist opgesteld voor de omnichannel programmamanager. Een handleiding voor omnichannel succes

Weten: visie & kennis
Het vertrekpunt voor een succesvolle transformatie is het hebben van een heldere visie op het eindpunt. Hoe sterk is de strategie en visie in de organisatie eigenlijk? Leidende omnichannel retailers maken de markt. Ze hebben visie en kennis van de ontwikkelingen. En ze handelen ernaar. Soms tegen de stroom in. 

Kunnen: vaardigheden & middelen
Organisaties veranderen, en zeker die met een lange historie, is geen sinecure. Daar komen serieuze verandermanagement-capaciteiten bij kijken. We zien verschillende verandertactieken in de praktijk. Zij die het ‘er even naast doen’ en zij die een taskforce oprichten op een andere locatie om een ‘greenfield-organisatie’ te ontwikkelen. En dan natuurlijk nog de nodige mengvormen van deze twee. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze eigen mensen een majeure veranderopdracht meegeven. En dat is een dilemma: het blijkt in de praktijk moeilijk om van binnenuit te veranderen. Precies wat veel retailer pogen te doen.

Willen: veranderbereidheid & vertrouwen 
In veel organisaties willen mensen verandering. Maar écht veranderen willen over het algemeen maar weinigen. Een kernfactor voor succes is communicatie. De organisatie moet worden meegenomen. Een bekende plek verlaten is makkelijker wanneer er vertrouwen bestaat in een aantrekkelijke bestemming. Daarnaast is het ook van belang om vertrouwen te geven. Het uiten van vertrouwen naar de medewerkers en het geven van ruimte en inspraak zijn daarbij doorslaggevend. 

Checklist voor omnichannel transformatie
De omnichannel transformatie is vooral een veranderproces. Een verandering waarin harde en zachte factoren aandacht vragen. In de praktijk zijn de harde factoren beter voor elkaar dan de zachte. De zachte factoren vragen om echt leiderschap van de organisatie. Je vindt de checklist in de bluepaper. 

Download hier de bluepaper.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.