Trendanalyse zoekmachine marketing 2012-2013

De zoekmachine marketing markt is erg dynamisch en onderhevig aan veranderingen gedurende het gehele jaar. De zoekmachine markt in Nederland wordt gedomineerd door Google. Volgens het model van Tushman, dat de verschillende fases van een markt die afhankelijk is van technologieën beschrijft, is Google het zogenaamde Dominant Design. Volgens dit model vinden er hierna periodieke innovaties plaats totdat een nieuwe technologische ontwikkeling het Dominant Design vervangt.

De zoekmachine markt bevindt zich op het moment in deze fase waar innovaties zorgen voor kleine veranderingen binnen de markt, maar waar Google haar dominante positie behoudt. Deze whitepaper heeft als doel om deze periodieke innovaties, welke zorgen voor veranderingen in de huidige markt, te benoemen. In het vervolg van dit onderzoek zullen deze innovaties worden aangeduid als trends.

Om de trends binnen de zoekmachine markt te achterhalen heeft Indenty een literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn inleidende interviews afgenomen met experts. De uitkomst van deze interviews is dat er op het moment drie trends zijn die een omvangrijke impact hebben op de zoekmachine markt. Dit zijn Social Media, Mobiel internet/zoeken en zoekmachine updates van voornamelijk Google. Deze trends zijn nu waarneembaar en zullen het komende jaar een blijvende impact op de markt hebben. Een andere trend die samenhangt met een update van Google en mobiel zoeken is lokaal zoeken. De lokale intentie van zoekopdrachten op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets zorgt voor kansen. Afgezien van deze drie trends, zijn er nog meer trends waargenomen welke een minder grote impact hebben op de zoekmachine markt. Dit zijn de Cookie wet, het Semantische Web en de toenemende volwassenheid van de markt. In het vervolg van dit rapport zullen de ontwikkelingen binnen deze trends worden uitgelicht en zal de impact hiervan worden beschreven aan de hand van de opinie en visie van de geïnterviewden.

Om dit document te downloaden moet je ingelogd zijn. Niet geregistreerd? Registreer je dan hier.