96 procent Amerikaanse scholieren te vinden op sociale netwerken

96 procent Amerikaanse scholieren te vinden op sociale netwerken

Van alle jongeren (9 t/m 17 jaar) in de Verenigde Stagen met toegang tot internet, maakt 96 procent gebruik van sociale netwerken zoals MySpace en Facebook. Daarnaast zeggen leerlingen dat educatie een van de meest voorkomende gespreksonderwerpen op sociale netwerken is. Dit blijkt uit onderzoek (pdf) van de Amerikaanse National School Boards Association (NSBA) (via: AG Rapportenservice).

Het rapport is gebaseerd op drie onderzoeken. Een online enquête onder ongeveer 1.300 negen- tot zeventien-jarigen, een online enquête onder meer dan 1.000 ouders en telefonische interviews met 250 schooldirecteuren die beslissingen maken over het internetbeleid.

Onderwijsgerelateerd
Ongeveer 60 procent van de ondervraagden gaf aan met medescholieren op een van de sociale netwerken onderwijsgerelateerde onderwerpen aan te snijden. De helft van de respondenten gaf aan het sociale netwerk te gebruiken om specifiek over schoolopdrachten te praten, maar ook gesprekken over de carrière konden rekenen op veel bijval. De uitkomsten van het onderzoek zijn des te opvallender, omdat steeds meer directies van scholen maatregelen nemen om het gebruik van sociale netwerken tot een minimum te beperken, of te verbieden.

Regels
Zo heeft 80 procent van de ondervraagde scholen het chatten onder schooltijd verboden, 52 procent van hen heeft een verbod op het gebruik van sociale netwerken ingesteld en bij circa 60 procent van de ondervraagde scholen bestaat er geen mogelijkheid voor scholieren om onder schooltijd e-mails te versturen of te lezen.

69 Procent van de scholen heeft wel internetlesprogramma’s voor de leerlingen. Bijna de helft (49 procent) van de scholen participeert in online projecten samen met andere scholen. En op bijna 46 procent van de scholen doen leerlingen mee aan online pen pal-programma’s. Ook zegt een derde van de scholen een weblog te hebben, of leerlingen die een weblog hebben zowel officieel als in educatieve context. Daarnaast is 22 procent ook bezig met het creëren van Wiki’s (websites waarbij gebruikers inhoud kunnen toevoegen, verwijderen of aanpassen).

Geen gebruik
Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer 5 procent van de ondervraagde leerlingen geen behoefte heeft om deel te nemen aan sociale netwerken, of gebruikmaakt van toepassingen als chatten of bloggen. Ook blijkt dat de tijd die ondervraagde scholieren kwijt zijn aan het bezoeken van virtuele sociale netwerken overeen komt met de tijd die zij kwijt zijn met het kijken naar televisie.

Bron: NSBA


Geplaatst in

DelenEr zijn 3 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.