Consumentenbond start campagne over privacy

Consumentenbond start campagne over privacy

Consumentenbond start campagne over privacyGisteren is de Consumentbond een nieuwe campagne gestart over privacy. De bond wil dat bedrijven en organisaties risicoaansprakelijk worden voor het juist gebruiken en beschermen van gegevens van consumenten. Ook moet er een laagdrempelig loket komen waar consumenten terecht kunnen met klachten over het gebruik van hun persoonlijke gegevens.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ontvangt jaarlijks zo’n 7.000 klachten en vragen over privacy. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen het belangrijk vinden dat er zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgesprongen. Aan de hand van tien basisrechten om de privacy van consumenten te beschermen gaat de Consumentenbond de komende tijd nieuwe ontwikkelingen zoals het Electronisch Patient Dossier (EDP) en de OV-chipkaart toetsen. De tien rechten zijn:

 1. Anonimiteit waar mogelijk. Kennis over de identiteit van een persoon is niet altijd noodzakelijk om een dienst te kunnen leveren. Bijvoorbeeld bij reizen per trein. Voordeel is dat geanonimiseerde gegevens moeilijker te misbruiken zijn bij diefstal of verlies.
 2. Zeggenschap over hun eigen persoonsgegevens. Consumenten moeten eenvoudig gebruik kunnen maken van hun recht op inzage, correctie en verwijdering. Bovendien moeten zij hun persoonsgegevens (zoals profielen) mee kunnen nemen wanneer ze overstappen.
 3. Informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens. Consumenten moeten volledig en begrijpelijk geïnformeerd worden. Wanneer het mis gaat bij de beveiliging van de gegevens – inbraak, diefstal, verlies – moeten consumenten op de hoogte worden gebracht.
 4. Gericht gebruik zodat hun persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, de zogenoemde doelbinding. En niet zomaar voor andere doeleinden. Bovendien zijn er bewaartermijnen: daarna worden de persoonsgegevens verwijderd.
 5. Toestemming voor ander dan noodzakelijk gebruik van hun persoonsgegevens. De toestemming moet geïnformeerd en expliciet zijn.
 6. Risicoaansprakelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens moeten goed beveiligd worden. Wanneer persoonsgegevens gestolen, verloren of misbruikt worden, kunnen consumenten materiële en immateriële schade verhalen. Het bedrijf of de overheid waar de gegevens lekken, draagt risicoaansprakelijkheid.
 7. Kwaliteit van het gebruik van hun persoonsgegevens. Bedrijven en overheden moeten ervoor zorgen dat de gegevens nauwkeurig verwerkt worden en correct zijn.
 8. Geschilbeslechting voor klachten over persoonsgegevens, die laagdrempelig, bindend en onafhankelijk is, met verhaalmogelijkheid. Er moet een alternatief komen voor de gang naar de rechter.
 9. Educatie over rechten en risico’s op privacygebied. Kennis hierover bevordert de zelfredzaamheid van consumenten.
 10. Toezicht en handhaving van de naleving van privacywetgeving. De toezichthouder treedt krachtig op, corrigeert waar nodig en heeft daartoe voldoende middelen.

Van deze privacy-rechten staat een aantal al in de wet, andere punten zijn een aanscherping of uitbreiding van geldende regels. De rechten zijn tweeledig: wat voor de consument een recht is, is voor bedrijven en overheden een plicht.

Campagne over privacy kreeg vandaag ook extra aandacht door artikel over Advance in Volkskrant (zie ook: Digitaal tijdperk zit privacy in de weg).


Geplaatst in

DelenEr zijn 4 reacties op dit artikel

 • Goed initiatief! Het lijkt me wel verstandig als de consumentenbond zich ook richt op welke informatie de consument zelf publiekelijk maakt. Van veel mensen is inmiddels al met gemak een nauwkeurig profiel te maken op gebieden als gezondheid, politieke voorkeur, persoonlijkheid en werk. Tegen misbruik doe je weinig als de consument deze zelf publiekelijk overal heeft neergeplempt.

  geplaatst op
 • Krijg via Twitter tip over onderzoek van Regioplan:

  (...) Het onderzoek van Regioplan laat zien dat burgers een zorgvuldig gebruik van hun persoonsgegevens acceptabel vinden als zij hierover goed zijn geïnformeerd en zij zelf de mogelijkheid krijgen schade te voorkomen of te herstellen. De overheid als wetgever kan vertrouwen van burgers winnen door bij het opstellen van nieuwe wetten en regels te zorgen voor voldoende bescherming en beveiliging van gegevensbestanden in de huidige informatiesamenleving. Het bedrijfsleven kan zijn voordeel doen door zich te onderscheiden met een helder privacybeleid. Bedrijven – die volgens het onderzoek onder burgers minder vertrouwen genieten dan overheden – zouden in dit kader ook moeten zorgen voor laagdrempelige klachtprocedures. Het CBP was en is als onafhankelijk toezichthouder nodig om structureel toezicht te houden ter bestrijding en voorkoming van ernstige overtredingen die grote groepen mensen raken. Het CBP heeft de afgelopen tijd met succes ingegrepen in dossiers als het EPD, de OV-chipkaart en meerdere internetsites. Wil het CBP robuust kunnen blijven optreden, zoals de commissie Brouwer onlangs ook aanbeval, dan moet het meer boetebevoegdheden en financiële middelen krijgen toegewezen. Ook moet het CBP zijn adviserende taak aangaande nieuwe wet- en regelgeving blijven combineren met zijn handhavende taak. De kennis die het CBP als toezichthouder opdoet levert namelijk een onmisbare voedingsbodem op voor weloverwogen wetgevingsadvies en vice versa. (...)

  geplaatst op
 • Mens en wereld Tijdschrift voor antroposofie en sociale driegeleding.
  Uitspraak van de week Michel Kraay, informatiehandelaar en privédetective:
  ‘In hoeverre is de overheid tegenwoordig – nu op honderden plaatsen gevoelige
  gegevens staan geregistreerd – nog wel in staat de privacy van de burgers te
  beschermen?’
  Merijn Rengers, Opeens een criminieel. de Volkskrant, do 29 januari 2009.
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1139728.ece/Opeens_een_crimineel

  http://www.michelkraay.nl/

  geplaatst op
 • Persoonsgegevens opgevraagd door banken, banken, advocaten, verzekeringen en de media. Michel geeft met dossier "vieze schone handen" een inkijkoperatie in de informatie handel. Een aanrader met als ingrediënten hypocrisie, incompetentie, willekeur, opsporingsmethoden en illegale journalistieke werkzaamheden van Peter R de Vries. http://www.michelkraay.nl/

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.