Economisch weerbericht (46): De Grote Recessie

Economisch weerbericht (46): De Grote Recessie
, Sogeti/VINT
@BLO2M

{title}Twee dingen deze week. Eerst komt het CPB bij hoge uitzondering met een publieksboek en een website over De Grote Recessie. Vervolgens besluit onze premier om de media dit jaar geen inzage te geven in wat Hare Majesteit zal voordragen op 15 september, noch in de stukken daaromheen.  Een boek, zo lijkt het, om informatiedeprivatie te maskeren. Teken aan de wand of louter toeval?

Hoe we “De Grote Recessie” moeten inschatten is de eerste vraag. Volgens Willem Buiter, momenteel hoogleraar aan de London School of Economics, is het boek “een belangrijke bijdrage tot de herbezinning op de toekomst van een financieel stelsel dat in alle opzichten gefaald heeft”. Zo staat het pontificaal op de achterkant, maar dat lijkt nogal in contrast met wat de opper- en onderdirecteur van het CPB stellig beweren op de website aan het eind van het laatste hoofdstuk, namelijk: “de crisis is een crisis in de bankensector, niet een crisis van het economisch systeem in het algemeen”. Nou, nou heren, onder het financiële stelsel versta ik toch wel iets meer dan puur de bankensector, zeker wanneer dat “stelsel in alle opzichten gefaald heeft”.

Volgende punt is de vraag naar recessie of depressie? Over wat we nu De Grote Recessie noemen, is het laatste woord nog lang niet gesproken, zo lijkt het CPB tussen de regels door te willen zeggen in een korte inleiding: “Galbraith publiceerde zijn standaardwerk over De Grote Depressie [ook] pas een kwart eeuw na het begin van die crisis”. Even doordrukken legt het zwakke punt bloot. Dat luidt: recessie of depressie, we weten het nog niet. Immers, het toeval wil dat Eichengreen en O’Rourke hun spraakmakende analyse “The world economy is tracking or doing worse than during the Great Depression” bijgewerkt hebben op 1 september, de dag dat het CPB “De Grote Recessie” presenteerde. Ook dit keer zien beide heren helemaal nog geen reden om de titel van hun analyse te wijzigen. Lees even mee:

“What do the new data tell us? Global industrial production now shows clear signs of recovering. [...] The question is whether final demand for this increased production will materialise or whether consumer spending, especially in the US, will remain weak, causing the increase in production to go into inventories, leading firms to cut back subsequently, and resulting in a double dip recession. [...] The proportionate decline in stock market wealth remains even greater than at the comparable stage of the Great Depression. [...] The collapse of global trade, even now, remains dramatic by the standards of the Great Depression”.

Hoe rijmen we dit met de “recessie”-kwalificatie in de titel van het CPB-boek? Op de achterkant geeft Willem Buiter het antwoord. “De Grote Recessie” moeten we zien als “een combinatie van nuchtere economische analyse, intellectuele eerlijkheid en een vleugje idealisme en optimisme” - zeg maar “flinke snuif”. Of er voor dat laatste nu al ruimte moet zijn, is echter de vraag. In elk geval kiest Wouter Bos voor skepsis ten aanzien van de OESO-voorspelling dat De Grote Recessie teneinde loopt. Bos wil waken voor een “triomfantelijk beeld terwijl de klap voor de meeste mensen nog moet komen”.

Zoiets zal er straks dus ook wel in de Miljoenennota staan. Recessie of recovery, vriezen of dooien, het blijft afwachten in 2010. Nu ja, dan kan het boek “De Grote Recessie” mooi dienen als objectieve, goed doortimmerde bron. En zo snijdt het mes al minimaal aan twee kanten: afleiding voorafgaand aan en referentie na Prinsjesdag 2009. Wat onverlet laat dat “De Grote Recessie” op zichzelf gewoon een fraai stuk huisvlijt is, waar we ons in Nederland temidden van alle leegheid erg gelukkig mee mogen prijzen.


Geplaatst in

DelenEr zijn 17 reacties op dit artikel

 • “de crisis is een crisis in de bankensector, niet een crisis van het economisch systeem in het algemeen”. Nou, nou heren, onder het financiële stelsel versta ik toch wel iets meer dan puur de bankensector, zeker wanneer dat “stelsel in alle opzichten gefaald heeft”.

  Jaap, helemaal mee eens. DEZE CRISIS is veroorzaakt omdat we hebben geweigerd lering te trekken van 400 jaar financiële geschiedenis. De geschiedenis leert ons dat praktische elke financiële crisis wordt veroorzaakt door excessief leengedrag. De huidige situatie heeft kunnen ontstaan doordat meerdere partijen hier min of meer (oogluikend) toestemming voor hebben geven.

  Overheid, het bankwezen, de particulier en de toezichthouders hebben allen vooruit gekeken in plaats van achteruit. Een troost. De volgende generaties zullen hetzelfde doen.

  Particulieren laten zich ook ringeloren! Het is ook de verantwoordelijkheid van een de particulier om eens niet op krediet te kopen en gewoon te sparen voor een keuken, badkamer, auto, dakkapel en of een wereldreis.

  Het is triest om te zien hoe iedereen z’n best doet om de oorzaken van deze crisis zo ingewikkeld mogelijk te maken.

  Goed weekend,

  Arnoud

  geplaatst op
 • "Twee dingen deze week. Eerst komt het CPB bij hoge uitzondering met een publieksboek en een website over De Grote Recessie. Vervolgens besluit onze premier om de media dit jaar geen inzage te geven in wat Hare Majesteit zal voordragen op 15 september, noch in de stukken daaromheen. Een boek, zo lijkt het, om informatiedeprivatie te maskeren. Teken aan de wand of louter toeval?"

  Nou, die premier van ons is wel grondig! Achter de schermen bij het CPB een boek tevoorschijn toveren om iets langer geheim te houden wat uiteindelijk volgens plan toch publiek wordt..

  Wat een sensatiezoekerij..

  geplaatst op
 • @Erik:

  Je voelt mijn insinuatie goed aan en scenario's en effecten, geloof me, die worden heel erg goed doordacht. Het CPB-boek, dat ik een prima productie vind, geeft op zijn minst aan dat de economische rotzooi dieper zit dan velen denken, en dat we het de komende tijd maar eens wat meer met onstoffelijke waarden moeten doen.

  Dat is conform met wat Balkenende-adviseur en prediker Lans Bovenberg gisteren bij KB aangaf. Nederland is een gelukkig landje, maar o wee als je je baan verliest. Het verklaart Donners deeltijd-WW, die deels wel en deels niet door CPB-leden en -affiliates gedragen zal worden.

  Zulk type huisvlijt kenmerkt ook dit boek: het is een lach en een traan, en daarmee typisch Nederlands. Waar de balans na Prinsjesdag naartoe zal zwaaien, weten we niet, maar ik houd mijn hart in elk geval behoorlijk vast.

  geplaatst op
 • "geeft op zijn minst aan dat de economische rotzooi dieper zit dan velen denken''. Inderdaad. Zolang er nog geen exit-strategie wordt uitgevoerd zullen de problemen dieper zijn dan velen denken. Ondanks de droge woorden 'Beter dan verwacht'.

  Ik kan deze woorden niet meer lezen en heb daarom mijn abonnement op het FD opgezegd. Het heeft me moeite gekost om mijn abonnement op te zeggen. Toch kan ik er goed mee leven omdat ik de woorden van 'Beter dan verwacht' ongelooflijk onzinnig vindt.

  geplaatst op
 • @Arnoud: "Beter dan verwacht" ;-) is een fantastische motivator. Na al te vele malen inderdaad dooddoenend maar wie heeft dat in de gaten. Naïevelingen niet, en meestal de Sophisticates trouwens ook niet; de indeling is van Henriëtte Prast.

  "Beter dan verwacht" zegt de ouder die van zijn kind houdt en met een diepe maar onhoorbare zucht van onvermogen het volgende bedoelt te zeggen: "Ga in hemelsnaam dan maar op deze manier door; je kunt (op dit moment) kennelijk niet beter en wellicht (niet "hopelijk"!) wordt het ooit toch nog eens wat".

  Economie is psychologie, emotie. We hebben het hier al eens vaker gezegd. "Beter dan verwacht" is ongeveer het meest basale "compliment" waar je mee aan kunt komen, maar tegelijk relatief gezien het meest effectieve. In de sfeer van persoonlijke economische stimuleringsmaatregelen geldt hetzelfde voor deeltijd-WW. Ik begrijp dan ook niet dat het CPB daar zo tegen ageert: "Werkloosheid wordt niet voorkomen door deeltijd-WW, maar vooral verstopt. Met als beloning voor de verborgen werkloze een vrijstelling van de sollicitatieplicht".

  Dat dit verstoppertje is, begrijpt iedereen. Maar de beloning is niet vrijstelling van de sollicitatieplicht, maar een goed of minder slecht gevoel bij individuen en het volk, en de mogelijkheid om positief te kunnen communiceren. Winst dus in het psycho-economische spel van konkelen en voor de gek houden. Het verschil zit hem in leugens die schade toebrengen en leugentjes om bestwil. Daar zit natuurlijk een flink grijs gebied maar deeltijd-WW valt daar in mijn beleving niet in.

  Henriëtte Prast gaf het volgende voorbeeld: "Bush komt met maatregelen om de kredietcrisis te bestrijden. Hij wil de economie stimuleren door een groot aantal gezinnen een belastingsvoordeel te geven. De Amerikaanse regering omschrijft het ook als een tax-refund. Het zou verstandiger zijn geweest als ze het een bonus hadden genoemd. Het blijkt dat mensen het dan echt als een extraatje zien en het geld daadwerkelijk uitgeven." Daar moest ik hartelijk om lachen, want inmiddels is het woord "bonus" dermate beladen dat die draai vandaag de dag ondenkbaar is. Maar wat ze altijd hadden kunnen zeggen, is dat het volk dit heeft verdiend omdat er "beter dan verwacht" was ge-dit of gedat - verzin maar iets ;-)

  geplaatst op
 • Oeioeioei, ook nog aperte onjuistheden inzake de deeltijd-WW:

  "DAF is verbolgen over de ongefundeerde kritiek die directeur Coen Teulings en onderdirecteur Casper van Ewijk van het Centraal Planbureau (CPB) hebben geuit over de toepassing van de deeltijd-WW. Het concern is boos dat op basis van onjuiste aannames de onderneming in diskrediet wordt gebracht. In het boek De grote recessie schrijven de auteurs dat DAF door de regeling slechts 450 ontslagen heeft weet te voorkomen. DAF stelt dat er juist 1.300 tot 1.500 vaste krachten behouden konden blijven. Dit schrijft president-directeur Aad Goudriaan van DAF Trucks in een ingezonden brief aan de Volkskrant."

  Nou begrijp ik best dat een boek schrijven geen sinecure is, maar check wel je data. Wat we nu kunnen vermoeden, is dat er geen goede gegevens zijn, maar misschien heeft er wel iemand in de verkeerde kolom gekeken of is er bij de opmaak wat mis gegaan. Dit vraagt om uitleg van de zijde van het CPB, want het is natuurlijk niet zo maar een slordigheidje.

  geplaatst op
 • verzin maar iets ;-).

  Mooie analyse. Een bescheiden toevoeging.

  Het gedrag van mensen wordt beïnvloed door veranderende situaties of door jouw gedrag als reactie op de situatie te veranderen. Hierdoor kan er een ander beeld van de werkelijkheid ontstaan met als gevolg een andere reactie van degenen die bijvoorbeeld het nieuws volgen. Het gedrag van anderen is te beïnvloeden door iemand te belonen, te negeren of te sanctioneren.

  De woorden ‘Beter dan verwacht’, maskeert op dit moment de werkelijke economische ontwikkeling. De meeste cijfers, bijvoorbeeld de werkloosheidscijfers in Amerika, laten nog steeds een negatieve ontwikkeling zien. De werkloze burger voelt de ellende steeds meer in zijn portemonnee en kan dit als een sanctie ervaren. Hij gaat er immers op achteruit.

  Het geven van complimenteren is een vorm van gedrag. Door de woorden ‘Beter dan verwacht’ te gebruiken, deel je in feite een emotionele beloning uit. Als gevolg van deze beloning kunnen mensen besluiten om bijvoorbeeld aandelen te kopen.

  Van journalisten en tv-presentatoren mag je verwachten dat zij door de woorden ‘Beter dan verwacht’ heen prikken, in plaats van deze inhoudsloze tekst klakkeloos over te nemen. Immers, het referentiekader is verschoven van werkelijke ontwikkelingen naar de perceptie van verwachte ontwikkelingen, terwijl niemand kan toetsen waar de bron zijn verwachting op heeft gebaseerd.

  Of het effect van de positieve beeldvorming op de beurs blijvend is, is nog maar de vraag. Het is niet ondenkbeeldig dat er bijvoorbeeld op de beurs een nieuwe zeepbel wordt opgeblazen.

  geplaatst op
 • Arnoud, a propos maskering van de economische ontwikkeling. Lees het zuigende verslag en andere rode-oortjes-ontboezemingen van Tess Jungblut over en naar aanleiding van het optreden van Coen Teulings bij Knevel & Van den Brink Xander van Uffelen op de VK-site.

  geplaatst op
 • Beste Tess,

  De KB-uitzending van 1 september op internet bekeken, maar ik deel jouw ervaring totaal niet (wel een leuk stuk overigens). Vraag me eigenlijk af hoe onze indrukken zo uiteen kunnen lopen.

  Toen Teulings aan de beurt was, ging het over de cartoon in De Grote Recessie van de beurshandelaren die naar een alarmerend dalende grafiek kijken en dan zeggen dat het CPB er met voorspellingen gelukkig altijd helemaal naast zit. Stukje zelfspot van Teulings c.s., die er naar eigen zeggen gemiddeld de plank maar 1 procent mis slaat. Om de prent zat een knaap in het publiek hartelijk te lachen, maar deed dat hij zo uitbundig terwijl de cartoon zo belegen was, dat ik denk dat hij zijn lachbui veinsde.

  Vervolgens zat Teulings een beetje bedachtzaam formulerend - dat wel - te oreren over zwarte zwanen, wist hij als bron van geluk alleen maar een goed gesprek in de kroeg te noemen, bekende hij dat Gerrit Zalm ooit heel boos op hem is geweest, kwam aan de orde dat CPB-cijfers vaak lekken en ontkende hij eigenlijk het idee van Frits Wester, dat het CPB steeds politieker werd.

  Al met al geen sterk optreden en inderdaad wist Barbara Barend zich zichtbaar geen raad met zoveel gebrek aan pit van een topambtenaar. Ik wist weer waarom ik eigenlijk nooit kijk naar Knevel & Van den Brink, zeker toen mevrouw Barend na Teulings als klap op de vuurpijl aan het woord kwam.

  = = =

  Iets anders: gisteren prees Kevin O'Rourke, van het VoxEU-duo Eichengreen en O'Rourke, de Grote Recessie-website van "The invaluable Dutch CPB" op zijn weblog. Terecht: is een aanrader.

  geplaatst op
 • De theorie van de zwarte zwaan, overigens een prachtig boek, kunnen we aanvullen met het mechanisme wat in de psychologie ook wel de cognitieve dissonantie wordt genoemd. Ofwel, wat we niet willen zien, zien we ook niet. Daarom kan de zwarte zwaan wat mij betreft totaal onverwachts komen, zoals Taleb dit zo mooi heeft beschreven in zijn boek “De zwarte zwaan. De impact van het hoogst onwaarschijnlijke”, maar kan de zwarte zwaan ook plotseling op ons netvlies staan omdat we het eindelijk tot ons volle bewustzijn doordringt. Op dat moment zou de impact van het hoogst onwaarschijnlijke wel eens net zo groot kunnen zijn als de impact van datgene wat we niet hebben willen zien en willens en wetens hebben ontkent.

  Ons gedrag wordt mede bepaald door de manier waarop we over een gebeurtenis denken. Deze gedachten vormen een overtuiging. Als we structureel van mening zijn dat de perceptie (beter dan verwacht) belangrijker is dan de werkelijke gebeurtenis (de feitelijke cijfers) zullen we ervan overtuigd raken dat het ook daadwerkelijk beter gaat. Op basis van onze overtuiging gaan we ons gedrag aanpassen. Helaas kunnen mensen ook als gevolg van verkeerde aannames tot verkeerde overtuigingen aanhangen. Het is aan een ieder om te onderzoeken hoe zijn werkelijkheid eruit ziet. Niemand kan dit voor je bepalen.

  Terwijl we ervan overtuigd lijken te zijn dat alles beter gaat, anders zouden we de woorden ‘Beter dan verwacht’ niet zoveel tegen komen, worden de lonen gematigd, moeten we vermoedelijk langer werken, staat de Euribor rente op een extreem laag nivo, lopen de begrotingstekorten uit de hand, zijn Amerika en België volgens eigen zeggen technisch failliet, loopt de werkloosheid op, nemen het aantal faillissementen drastisch toe en wordt het volgende week gelukkig gewoon weer 25 graden. Voor mij persoonlijk zijn alleen de zomerse temperaturen voor de komende week ‘veel beter dan verwacht’.

  In Het Financieele Dagblad pleit Frank Jan de Graaf voor een debat over economische opvattingen zoals die worden onderwezen op universiteit en hogeschool. Hij constateert dat er de modellen, gebaseerd op de neoklassieke theorie, die op dit moment worden gebruikt, te weinig aannames worden gebruikt die uit de disciplines van de psychologie (evenals Jaap dit hierboven aanstipt), historici en politicologen. Frank Jan de Graaf herkent dit proces trouwens ook in de beleggingswereld.

  De theorie van de cognitieve dissonantie, het S.G.G-model, de Rationele Emotieve Therapie zijn in mijn ogen bij uitstek geschikt om te gebruiken. In feite passen Jaap en ik deze al op geheel eigen wijze toe :-).

  Het vervelende van 400 jaar economische- en beleggingsgeschiedenis is het feit dat psychologische processen ontzettend hardnekkig zijn. Frank Jan de Graaf heeft in mijn ogen volledig gelijk, terwijl ik ook weet dat er sprake is van een collectieve vorm van cognitieve dissonantie en verkeerde overtuigingen in alle lagen van de bevolking. Van consument, politici, toezichthouder, CEO en CFO tot de schrijvende pers. Blik in dit verband maar eens terug naar de gebeurtenissen rondom de internet hype, de gevolgen van de vrije markteconomie en de mondialisering, de UMTS-frequenties en de leaseaffaires. We hebben veel overtuiging moeten bijstellen en we hebben we veel zwarte zwanen niet willen zien.

  geplaatst op
 • De recessie heeft ook voordelen, damens en heren die verstandigd hebben gespaard tot heden kunnen nu flink inhalen.

  geplaatst op
 • Doodse stilte rondom de DAF-CPB-controverse. Behalve gisteravond in het Eindhovens dagblad: zie vooral de commentaren:

  "Waar het CPB de wetenschap vandaan haalt weet ik niet maar een ding staat vast als gevolg van de ressie is de productie met ongeveer 65 % verminderd. Het gevolg zou zijn dat als DAF geen gebruik zou maken van de deeltijd WW dat er minstens 1500 banen op de tocht zouden staan. Tel daarbij de factor 2 bij op en je ziet dat er bij de leveranciers nog eens ruim 3000 banen vervallen. Ook een aantal van die bedrijven maken gebruik van de deeltijd WW en ook zij hebben weer leveranciers en ga zo maar door.
  Conclusie de deeltijd WW is hoe dan ook een must voor onze economie ook al kost het de gemeenschap ongelooflijk veel geld maar de andere optie van gooi de helft maar in de WW kost vele malen meer kijk maar eens naar de winkeliers zij merken nu nog niet zoveel van de ressie bij massa ontslagen zou dat veel erger zijn.
  Een mooi boek schrijven is een ding maar daarin de waarheid vertellen op basis van je eigen gegevens is een gevaarlijk iets.
  waakhond - 07-09-2009 | 15:39

  Tja zo zie je maar weer dat het cpb van toeten en blazen geen verstand heeft !!!! Zeker vergeten dat de produktie van 250 tot 80 wagens is gereduceerd....... Logischerwijze is dus ook de helft van de mensen dan maar nodig. Dus echt geen 450 man , waar ze dat vandaan hebben is me een raadsel. Als er bij DAF 1500 uitvliegen kun je er gerust van zijn dat de toeleveranciers het dubbele of meer eruitgooien of failliet zijn , dus dan spreekt je al gauw over een 5000 tot 6000 man is ff wat anders dan 450....
  petertje63 - 07-09-2009 | 09:11"

  Vraagje: "DAF door CPB in diskrediet", zoals het Eindhovens Dagblad kopt, of omgekeerd misschien?

  geplaatst op
 • Leuk dat verhaal over CPB die verkeerd zitten over DAF, maar denk er aub goed over na alvorens te oordelen. Het CPB heeft cijfers gebruikt die DAF zelf gepubliceerd heeft, daar flink mee zitten rekenen en zijn tot zeer logische conclusies gekomen. Om het boek leesbaar te houden voor het algemene publiek, waar het boek dan ook voor bedoeld is, worden deze berekeningen en conclusies niet uitgebreid genoeg toegelicht. Simpelweg omdat 99,99% van de Nederlanders het niet begrijpt. Het is belangrijk om je te realiseren dat het CPB ongelooflijk veel research heeft gedaan, en dat zij het liefst een naslagwerk zouden leveren wat tig keer meer informatie bevat dan het uiteindelijke boek. Het uiteindelijke boek is dan ook slechts een verduidelijking van de crisis, de gevolgen en verschillende reacties hierop, zo geschreven dat de gemiddelde Nederlander zich een beeld kan vormen bij alle gebeurtenissen. Reken het CPB niet af op onvolledigheden of onduidelijkheden. Als deze er al zijn, dan zijn ze ontstaan doordat de auteurs niet goed in hebben kunnen schatten hoe weinig de gemiddelde Nederlander eigenlijk weet.
  Stel je staat voor een klas 8e groepers basisschool en je wordt geacht vergevorderde wetenschappelijke kennis OP EEN BEGRIJPELIJKE MANIER over te brengen. Denk aan onderwerpen als energieproductie in het lichaam, supergeleiding, ontstaan van het heelal, ontstaan van emoties (op fysiologisch niveau) etc etc etc. Het is onmogelijk om dergelijke kennis in zijn geheel over te brengen op mensen die geen voorkennis over het desbetreffende onderwerp genieten.
  Bovendien heeft DAF hier maar een optie om zichzelf te verdedigen, namelijk de berekeningen van het CPB aanvallen, een logische reactie dus. Maar helaas zijn logische reacties niet altijd juiste reacties, en is interessant nieuws niet altijd correct nieuws. Ik zou jullie in dit geval dus willen verzoeken om je nog eens goed in de stof te verdiepen, voordat je een oordeel velt. En dan bedoel ik niet op http://www.google.nl intypen: DAF ontslag cijfers, DAF vs CPB, of dergelijke zoekacties op het internet, dan heb ik het over de juiste informatie opzoeken en vervolgens zelf gaan rekenen, waarvoor uiteraard de nodige economische en vooral wiskundige kennis voor nodig is. Helaas hebben de meeste van ons niet de beschikking over dergelijke kennis en vaardigheden. Gelukkig hebben de mensen van het CPB dat wel, en geloof me, dat hebben ze echt. CPB is niet slechts een verzameling van economen. Het zijn de wiskundigen, natuurkundigen en economen met veel wiskundige vaardigheden die gewild zijn bij het CPB. De rede dat voorspellingen vaak 1% ernaast zitten, wat overigens erg weinig is..., is dat mensen onvoorspelbaar zijn. Economen gaan uit van rationaliteit, maar dat ontbreekt bij 99,999% van de mensen. Economie is het uitdrukken van gedrag in cijfers, waardoor veel mensen economen beschrijven als "onderkoeld" en dergelijke, wat logischerwijs totaal overbodige verwijten zijn, omdat het een wetenschap is die per definitie "onderkoeld", "droog" of hoe je het ook wil noemen, is.


  en @ Erik:
  "Nou, die premier van ons is wel grondig! Achter de schermen bij het CPB een boek tevoorschijn toveren om iets langer geheim te houden wat uiteindelijk volgens plan toch publiek wordt.."

  Zou je je asjeblieft een beetje in willen houden? Waar je dit soort uitspraken vandaan haalt kan ik me echt niet voorstellen, al gok ik dat dit soort waanideeen in de buurtsuper ontstaan.

  Lieve mensen,
  Oordelen is makkelijk.
  Iets grondig bestuderen en er uitspraken over doen kost veel tijd en energie en vergt daarnaast zeer veel kennis en zelfvertrouwen. Allemaal zaken waarover het CPB beschikking heeft en op een zeer professionele wijze mee om weet te gaan.
  Dus ga asjeblieft studeren voordat ergens over praat, want we praten al zo veel.  Denk er maar eens goed over na.
  Gr van een Wiskundige  PS:
  Bekijk ook eens de achtergrond van de Auteurs, bijvoorbeeld die van Van Ewijk:

  MSc in Economics (cum laude), University of Amsterdam, 1979.
  PhD (cum laude), Tilburg University, 1989

  Employment

  deputy-director CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Research 1998 - present
  professor in economics, University of Amsterdam 1992 - present
  director Netherlands Network of Economics (NAKE), 1992-1995
  vice-dean, Faculty of Economics, University of Amsterdam, 1995-1998
  professor in economics, Tilburg University, 1992-1995
  assistant/associate professor, University of Amsterdam, 1979-1992

  Other current professional activities

  editor, De Economist
  deputy member, Social Economic Council
  member of the steering committee, ENEPRI (European Network of Economic Policy Research Institutes)
  member advisory committee, SCP (Social and Cultural Planning Office of the Netherlands)


  Waarschijnlijk een van de meest gepubliceerde economen van Nederland;
  http://www.cpb.nl/eng/org/homepages/cve/publications.html

  geplaatst op
 • Beste E.Wijk,

  Aan "The invaluable Dutch CPB" (O'Rourke) twijfel ik geen moment, zoals verschillend malen hierboven blijkt, en al zeker niet aan de statuur van de auteurs van "De Grote Recessie". Vraag me slechts af hoe de controverse DAF-CPB eigenlijk in elkaar zit. In het Eindhovense waren er gisteren een aantal overwegingen, die ik voor de discussie even naar dit centrale punt heb geleid.

  Vandaag is er de opheldering van de kant van het CPB:

  "In de media zijn berichten verschenen over de wijze waarop de truckfabrikant DAF op bladzijde 122 van "De Grote Recessie" wordt beschreven. [...] De gegevens daarover heeft het CPB ontleend aan een bericht in NRC Handelsblad van 5 juni 2009 over een reorganisatieplan waarin 400 tot 500 man ontslagen zouden worden. Ook op diverse plaatsen op internet bleek dit aantal te circuleren. Na het verschijnen van De grote recessie heeft DAF het CPB er in een fax op gewezen dat het bedrijf zelf nooit met een dergelijk bericht naar buiten is gekomen. In deze fax licht de truckfabrikant toe welke afspraken zijn gemaakt met het UWV over het gebruik van de deeltijd-ww."

  Interessant is nu, beste E.Wijk, dat "The invaluable Dutch CPB" aangeeft zich in "De Grote Recessie" te hebben laten leiden door berichtgeving in de NRC en op internet (a propos http://www.google.nl). Zelf had ik toch echt gedacht, dat als je ergens een schoolvoorbeeld van maakt - dat je dan . . . juist.

  Met vriendelijke groet, Jaap Bloem (.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken))

  geplaatst op
 • Beste Jaap,

  Via Google, klik mijn naam, kwam ik hier terecht. Jouw link werkt volgens mij niet.

  Klik op de link
  http://www.eo.nl/programma/knevelenvandenbrink/2008-2009/page/-/episode.esp;jsessionid=CFC9A1DC0CE9382E020CDA90023BE3A3.mmbase01?broadcast=10590092

  Je kunt zien dat de jongens echt niet alleen om de cartoon moesten lachen. Inderdaad ze veinsden een lach, het was een sarcastische lach! Teulings kwam echt niet uit zijn woorden. Dat is ook geen wonder. Wat moet hij zeggen? De gemiddelde googlebezoeker heeft meer weet en kennis van zaken.

  Nu dat ik het geheel nog eens heb bekeken valt nog sterker op dat Teulings: dom speelt of dom is. De hele wereld wist dat de crisis er al jaren aan zat te komen (het begon al in 1999) en dat de clash reeds een paar jaar daarvoor was begonnen (2000 etc), Lehman was een soort van eindpunt.

  Groet Tess Jungblut

  geplaatst op
 • Ik merk dus dat de link via jouw site niet werkt.

  Nu dan via mijn site dan maar:

  http://www.tessonome.com/?p=3122#comments

  geplaatst op
 • @Tess,

  Allereerst wil ik je complimenteren met je eigen weblog (http://www.tessonome.com/?page_id=422 ). Schitterende foto’s! Klopt het dat je actief bent in de politiek?

  ‘De hele wereld wist dat de crisis er al jaren aan zat te komen (het begon al in 1999) en dat de clash reeds een paar jaar daarvoor was begonnen (2000 etc), Lehman was een soort van eindpunt.’Uit je analyse (zie verwijzing hierboven) blijkt dat alleen ingewijden op de hoogte waren. Op grond van welke argumenten kun jij vaststellen dat heel de wereld al wist dat deze crisis er aan zat te komen?

  Eerlijkheidshalve ben ik weinig tot geen onderwerpen tegengekomen over de kredietcrisis in jouw weblog-archief (2007-2008), maar dit terzijde ;-). Deze laatste zin schrijf ik met een reden, namelijk omdat ik denk dat velen (consumenten, politici, toezichthouders en de heren van de bank of het zakenleven) gedurende een lange periode selectief hebben waargenomen en overtuigd waren van hun eigen bevindingen, en tot slot nooit naar de dodelijke gevolgen van de ‘rode kredietzwaan’ hebben gekeken.

  Ik kan me veel meer vinden in de theorie van Fernand Braudel die stelt: ‘Wat we ook meteen zien, is dat de top van de piramide (hij spreekt in dit geval over sociale hiërarchieën) een handje vol geprivilegieerden staat. Normaal gesproken komt alles bij deze kleine samenleving terecht; zij hebben de macht, rijkdom en een groot deel van het productieoverschot; zij besturen, regeren, beheren, nemen besluiten en stellen investeringen en dus productie veilig; bij hen eindigt uiteindelijk de kringloop van goederen en diensten, en de geldstromen (Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw). Het spel van de handel, pagina 441)’.

  Als de theorie van Braudel (erkend geschiedschrijver en de historicus van de ‘lange duur’) klopt, dan kan ik me voorstellen dat de kleine groep van geprivilegieerden wel op de hoogte was van een op komst zijnde kredietcrisis. Bovendien mag ik misschien op deze plek opperen dat Dirk Scheringa niet tot deze selecte groep behoort.

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.