Economisch weerbericht (126): Digitale Economie 10 jaar

Economisch weerbericht (126): Digitale Economie 10 jaar
, Sogeti/VINT
@BLO2M

Feest! Tien jaar geleden werd het eerste Global Information Technology Report gepubliceerd onder het Global Competitiveness Program van het World Economic Forum. De nieuwste GITR verscheen deze maand en er hoort een fraaie website bij, die The Great Transformation breed uitmeet en ons uitnodigt daar uitgebreid kennis van te nemen en vooral ook bij te dragen tot een beter begrip. Jazeker, een beter begrip. Ook GITR 2010-2011 bevat nog een stuk over The Emerging Internet Economy, naar aanleiding van een scenariostudie van Cisco en GBN. “Emerging” is een teken aan de wand. Als de dag van gisteren herinner ik me The Emerging Digital Economy van precies 13 jaar geleden. En wat dacht u van Measuring the Digital Economy uit 2001 met daarin de volgende ontboezeming: “(..) we fully recognize that e-business is in its infancy, is changing rapidly and that the most difficult measurement challenges lay ahead of us.” Hoe zit dat nu, tien jaar later?

De Digitale Economie is veel ouder dan 10 jaar en Wikipedia weet er maar weinig over te melden; evenmin over de Internet Economy. Daarom lijkt het niet onverstandig om net als het World Economic Forum de term maar te vermijden. Althans in de titel, want GITR gaat natuurlijk wel over de Digitale Economie. Die term komt 6x voor en InternetEconomie 36x. Als ondertitel heeft het rapport Transformations 2.0

en Booz&Co.’s CEO Banerji refereert parmantig aan het Generation C-concept van zijn organisatie: “those connected, communicating, content-centric, computerized, community-oriented, always-clicking consumers born after 1990.”

GITR 2010-2011 is deels een opsomming van statistieken, deels een reader. Maar wat staat er nou eigenlijk in? Ik kom tot de volgende 7 highlights:

  1. Van 2000 naar 2020 neemt het aandeel van de opkomende economieën in de Emerging Internet Economy toe van ca. 5 procent naar ruim 50 procent. Dat hebben de auteurs berekend op basis van cijfers van ITU, IMF en de Verenigde Naties (zie p.35).
  2. De verdeling van het aantal economieën in de wereld over 4 gangbare internetadoptiefasen is van 2007 via 2008 naar 2009 als volgt opgeschoven: 40-34-28 (Proto-Internet) 34-33-33 (Early Days) 41-46-50 (Familiarization) 20-16-16 (Extensive Use) 22-28-30 (Intensive Use) Dit hebben de GITR-auteurs berekend aan de hand van ITU-cijfers. Mijn conclusie is: de echte verschuiving moet nog plaatsvinden en is de afgelopen jaren niet hard opgeschoten. Met hun ambitieuze breedbandagenda’s proberen 82 landen hierin de komende jaren te voorzien. (Zie p. 44)
  3. 30 landen zijn koploper in internetadoptie. 127 landen hobbelen daar achteraan, waarvan er 61 op forse achterstand staan. (Zie p. 45)
  4. De innovatierol van ICT per economische sector was volgens eBusiness W@tch over de periode 2006-2009 als volgt, uitgesplitst naar product/dienst en proces (zie p. 48):
  5. Op p. 55 presenteert Booz&Co. vijf ecosystemen en deelnemende partijen, te weten publieke diensten, onderwijs, transport, energie en gezondheidszorg, met in het midden het breedbandecosysteem, bestaande uit netwerk, devices en app(lication)s, met in het midden de categorie beleid.
  6. Dergelijke ICT/Internetvoorzieningen moeten SLIM zijn: Social, Local, Intelligent & Mobile (zie p. 29).
  7. Sinds het eind van de 18de eeuw heeft de Westerse wereld een vijftal revoluties gekend, te weten: de Industriële Revolutie (vanaf 1771), stoom (vanaf 1829), electriciteit (vanaf 1875), olie (vanaf 1908) en ICT/Internet (in ontwikkeling). Dat mag zo zijn maar volgens mij zijn er ook nog wel een paar andere interessante en richtingwijzende periodiseringen mogelijk.

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.