3 trends voor 2016: de echte digitale transformatie komt nog

3 trends voor 2016: de echte digitale transformatie komt nog

Het einde van het jaar nadert, dus is het weer tijd voor de welbekende trendoverzichten. Bekende onderzoeksbureaus zoals Gartner, Forrester en IDC hebben eerder deze maand al in hun kristallen bol gekeken en hun lijstje ingediend. Interessant is het om al deze onderzoeken op een hoop te gooien en te kijken naar wat de grootste gemene delers zijn voor het komende jaar.

Bedrijven zijn wel diverse digitale initiatieven gestart, maar zijn nog niet echt digitaal getransformeerd. In 2016 zal de echte digitale transformatie moeten plaatsvinden.

1. Digitale transformatie (DX) is van doorslaggevend belang

Opvallend is de rol die digitale transformatie speelt in de onderzoeken van de diverse bureaus. Volgens Forrester heeft slechts 27 procent van de bestaande bedrijven een samenhangende digitale strategie die beschrijft hoe een bedrijf toegevoegde waarde voor de klant kan creëren in de digitale economie. Gartner stelt dat 125.000 grote organisaties nu digitale initiatieven lanceren en dat CEO's verwachten hun digitale inkomsten te verhogen met meer dan 80 procent in 2020.

IDC verwacht dat het percentage van bedrijven dat geavanceerde digitale transformatie-initiatieven maakt van 22 procent naar 50 procent zal stijgen in 2020. IDC plaatst hierbij de kanttekening dat de afgelopen jaren bedrijven wel diverse digitale initiatieven hebben ontplooid, maar nog niet echt digitaal getransformeerd zijn. In 2016 zal volgens IDC de echte digitale transformatie moeten plaatsvinden. Het is Digitaal Darwinisme: verander of verdwijn.

Met deze opmerking in het achterhoofd is het interessant om te kijken naar wat Peter Lee, corporate vice president van Microsoft Research NExT, onlangs zei. Volgens hem gaan we ‘een nieuwe Gouden Eeuw van technologische vooruitgang’ tegemoet. Hiermee refereert hij naar onderzoek van de Venezolaanse econome Carlota Perez.

In haar boek Technological Revolutions and Financial Capital (2002) beschrijft ze hoe de geschiedenis van de economie gekenmerkt wordt door opeenvolgende golfbewegingen, die ieder op hun beurt veroorzaakt worden door de introductie van een nieuwe General Purpose Technology (GPT). Dit zijn technologieën die zo krachtig zijn dat ze het normale verloop van de economische vooruitgang onderbreken en versnellen.

In totaal onderscheidt Perez vijf golfbewegingen, de zogeheten Kondratief-golven, die zich om de veertig a zestig jaar voordoen. Achtereenvolgens werden deze golfbewegingen veroorzaakt door de volgende technologieën: water, stoom, staal en elektriciteit en olie. Nu zitten we midden in het omslagpunt van de vijfde golfbeweging waarbij informatietechnologie aan de basis staat.

Uit het onderzoek van Perez blijkt dat een nieuwe algemeen toepasbare technologie een tweetal fasen doorloopt. Allereerst moet een technologie geïnstalleerd worden, een infrastructuur creëren, alvorens de tweede fase wordt bereikt: de uitrol fase, waarin tal van nieuwe innovaties op de eerder gerealiseerde infrastructuur gebouwd kunnen worden.

Deze laatste fase noemt ze ook wel de Gouden Eeuw, waarin ideeën, zowel oude als nieuwe, eindeloos gecombineerd en gerecombineerd kunnen worden op voorheen onmogelijke manieren. Dit is de fase waarin disruptieve innovatie plaatsvindt en de oude manier van dingen doen compleet overbodig maakt.

Nu hebben we dus het moment bereikt dat ‘alle grote trends hun tipping point hebben bereikt’. Social, Mobile, Analytics en Cloud (SMAC) zijn allen volwassen geworden, vloeien in elkaar over en versterken elkaar wederzijds. Gartner noemt deze technology stack ook wel de ‘Nexus of Forces.’

Aan deze digitale blokkendoos worden nu het Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) en Virtual Reality (VR) toegevoegd die de technologische versnelling alleen nog maar groter maken: "Ze versterken elkaar en vormen een perfecte digitale storm die met verwoestend effect over het bedrijfsleven raast." Bedrijven als Uber, Airbnb zijn slechts de allereerste exponenten van deze digitale transformatie.

2. Het Internet of Things (IoT) versnelt de digitale transformatie

Volgens voorspellingen zijn er in 2020 meer dan 1 biljoen (10^12) sensoren verbonden met het internet. Deze sensoren bevinden zich in mensen, dieren en allerlei andere levenloze voorwerpen. Gezamenlijk vormen ze als het ware een digitaal zenuwstelsel dat een continue stroom van ruwe data, informatie en nieuwe inzichten oplevert.

Het is volgens analisten een markt van IT-oplossingen die in 2020 zo’n 7,2 biljoen dollar waard is, omdat het de bestaande waardeketen volledig op zijn kop zet en de wijze waarop consumenten met bedrijven interacteren fundamenteel verandert.

3. Artificial Intelligence (AI) zorgt voor nieuwe inkomsten uit de digitale transformatie

In de komende jaren zal de focus van digitale transformatie initiatieven verschuiven van het verzamelen en ontginnen van data naar het creëren van nieuwe modellen en algoritmes die het werk vergemakkelijken en consumenten via digitale hulpjes zal ondersteunen op allerlei mogelijke manieren zoals het doen van boodschappen, het regelen van bankzaken, het maken van afspraken, het boeken van reizen, het in de gaten houden van de gezondheid enzovoort.

Analistenbureau Gartner is het meest vooruitstrevend met betrekking tot de inzet van kunstmatige intelligentie. Recentelijk zei Peter Sondergaard, senior vice president en global head of research van Gartner, dat Big Data geen waarde oplevert. In algoritmes schuilt de echte waarde:

"Algorithms define action. [...] Algorithms define business. [...] Algorithms define the way the world works.’

Gartner gaat zelfs zover dat volgens hen het ‘verslimmen’ van allerlei dingen leidt tot compleet nieuwe economische agenten die net zoals bedrijven en consumenten zelfstandig kunnen meedraaien in onze economie. De digitale transformatie zorgt er zodoende voor dat een nieuw tijdperk aanbreekt waarin compleet nieuwe relaties tussen mensen, bedrijven en machines ontstaan die voorheen niet mogelijk waren.

Conclusie

Voor komend jaar voert digitale transformatie de boventoon. IoT zorgt voor de verdere verspreiding van de digitale wereld: alles en iedereen wordt gedigitaliseerd. A.I. zorgt voor de uitnutting van de digitale transformatie doordat alles en iedereen wordt gevirtualiseerd: alles en iedereen krijgt een digitale identiteit die in bepaalde gevallen ook autonoom kan handelen. Het is zelfs mogelijk om compleet virtuele en autonome entiteiten in het leven te roepen die geen fysieke representatie hebben. 

Eens te meer tonen deze trends aan dat technologie intelligenter, intiemer, persoonlijker, intuïtiever en meer anticiperend wordt. Technologie wordt een wezenlijk onderdeel van onze identiteit. We kunnen niet meer zonder. Technologie helpt ons uiteindelijk meer mens te zijn.

Credits afbeelding: Natalie Schmid, licentie: CC BY-NC-ND (Niet-commercieel hergebruik)

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.