Economisch weerbericht (62): 1 noemer en 1 deur sedert 1958

Economisch weerbericht (62): 1 noemer en 1 deur sedert 1958
, Sogeti/VINT
@BLO2M

Kopenhagen is mislukt. Waar moet het in een Economisch weerbericht ten tijde van een klimaattop anders over gaan.

Uiteraard over hoe het verhaal werkelijk in elkaar zit. Sinds nota bene 1958 overigens, getuige het opmerkelijke YouTube-filmpje aan het eind van deze post. Eigenlijk is het te bar en boos voor woorden. Dit is er aan de hand . . .

Versnelling
Als we de huidige tijd op één noemer moeten brengen, dan is dat “versnelling”. Met name de verkwisting van de industrie en haar effecten plus de digitale versnelling nemen zulke onwaarschijnlijke vormen aan dat doorlopende verandering de norm is. Deze unieke fast forwards zetten de maxime van Darwin, dat verschillen te danken zijn aan “diversified places in the economy of nature” compleet op scherp: letterlijk en figuurlijk. De menselijke economie en de natuur - de ecologie - veranderen eendrachtig in zo’n enorm tempo, dat Darwin dit effect nooit voor mogelijk had kunnen houden anno 2010, 200 jaar na zijn geboorte.

Die ene deur
Tot zo ver de link met Darwin, maar denk erom: die versnelling is een natuurwet. Domino-effecten in klimaat, energieproductie en -consumptie plus de digitale virtualisering van de wereld nemen hand over hand toe. Op financiële markten, in en tussen organisaties, in de media, in de wetenschap, in de technologie en in elk type industrie. Fast forward is dus enerzijds een “autonome” domino-ontwikkeling, maar tegelijkertijd is versnelling nog eens extra vereist als urgentie om uit economische en ecologische crises van vandaag te komen. “Bits to the rescue”, data moet de nieuwe olie worden. In de geglobaliseerde wereld die we tegenwoordig op alle fronten hebben, betekent dit tegelijk dat we zo liefst veel mogelijk door één deur moeten. Versnelling is de noemer van de huidige tijd, en economie en ecologie zijn samen die ene deur.

Zinvolle symbiose en duurzaamheid
Met economie en ecologie als onmiskenbare manifestaties van versnelling, en met de uitdagingen daaromheen als noodzaak voor extra ingrijpen via met name de digitale fast forward-middelen die ons ten dienste staan - van smart metering en “SMART 2020” tot aan “data-intensive scientific discovery” en gavanceerde social media, annex organizational capital - impliceren we tegelijk een nieuwe “sociologie”. De mens staat immers als actor centraal in zowel de economie als de ecologie. Daarmee zijn we aanbeland bij de bekende bottom line van Profit, Planet en People: economie, ecologie en sociologie. De digitale “sociologieversnelling” en de bijbehorende betrokkenheid voltrekken zich in belangrijke mate via social (web) media en is net als de nieuwe economie en ecologie gericht op samen door die ene deur kunnen. Op basis van zinvolle symbiose en duurzaamheid.

Consensus en leiderschap
Door deze fast forwards neemt ook de kans navenant toe, dat we onszelf met lemmingentragiek voorbij hollen of op de rem trappen, en verkeerde of te late keuzes maken. In dat kader zijn consensus en leiderschap essentieel. Voor het eerst moet de wereld samen door die ene deur - snel en geholpen door digitale virtualisering. Het ene moment kunnen we dat als een prachtige kans zien, maar het andere moment worden we mismoedig van alles wat er in dat verband moet gebeuren, terwijl het er maar niet van komt. De ontwikkeling van technologie gaat te traag, allerlei politieke belangen staan op het spel en met het effect van inspanningsscenario’s lijken zelfs wetenschappers in het duister te tasten. Feit is wel dat “The Unchained Goddess” (Gaia misschien?) al in 1958 waarschuwde voor de desastreuze effecten van klimaatverandering. Dat is nu dus ruim een halve eeuw geleden.


Geplaatst in

DelenEr zijn 28 reacties op dit artikel

 • Van de Washington Post: "Obama: Climate agreement so far is not perfect, but nations must take action now. President spoke after holding emergency meetings with world leaders in an attempt to seal a last-minute climate change deal on the final day of the global climate-change summit." 06:37 AM EDT Friday, December 18, 2009

  Ben benieuwd . . .

  geplaatst op
 • Beste Jaap,

  We zijn met ons economisch denken gedurende de laatste decennia steeds meer verstrikt geraakt in een psychologische valkuil. Er is sprake van: Cognitieve dissonantie. Wat we niet willen herkennen en onderkennen zullen we ook niet veranderen. Tenzij er een grotere beloning tegenover staat. Maar dan kan het wel eens te laat zijn voor het ecologisch systeem.

  geplaatst op
 • Om van Saxo's doemvoorspellingen voor 2010 nog maar te zwijgen. Arnoud, je ziet dat die jongens van Saxo Bank daar in Kopenhagen deze keer bijzondere moeite hebben gehad om de ellende van de klimaattop te overbieden ;-)

  geplaatst op
 • Toch hoef je niet bij Saxo te zitten om in te zien dat we aan de economiekant nog kuddes beren op de weg gaan tegenkomen. De Wal Street Journal meldt dat oud-FED-president Greenspan een fiscaal doemscenario voorziet:

  "The threat to U.S. fiscal stability is larger than ever, mostly because of rising medical costs. [...] A dollar of the nation's scarce savings employed to finance a new medical technology investment is a dollar not available to fund other critical, non-medical, cutting-edge technologies that enhance our material wellbeing."

  Tja, het geld is nu echt op hoor -- ik heb het al eens eerder gezegd. Van The Economist vernemen we dat de ellendigste consequenties van de Grote Recessie zich wonderwel niet hebben voorgedaan, maar dat aanpalende gevaren zeker nog niet zijn geweken: "The recession was less calamitous than many feared. Its aftermath will be more dangerous than many expect."

  geplaatst op
 • Het geld kan wel op zijn, maar zolang dit wordt ontkend schieten we er niets mee op. Sterker, we konden wel eens dieper in het moeras zinken. Het nieuwste plan om nog eens 154 miljard dollar te investeren in nieuwe banen lijkt een mooi voorbeeld te zijn van cognitieve dissonantie. Zie: http://www.nu.nl/economie/2145983/huis-vs-akkoord-met-vele-miljarden-banen.html

  We gaan op de oude voet verder en zien we waar het zinkende geldschip strand. Zolang we niet accepteren, met alle ellende van dien, dat het geld een keer echt op is, zullen de problemen zich vermoedelijk alleen maar opstapelen. Wellicht dat we moeten beginnen met een proces van nivellering. Volgens mij is de inkomensongelijkheid nergens zo groot als in Amerika.

  geplaatst op
 • Cognitieve dissonantie is all over the place. Een drama is het. Niet accepteren, ziende blind zijn -- haal alle clichés maar van stal.

  Mijn voorspelling: we gaan hier uiteindelijk 1 grote streep onder zetten -- vlak voor we elkaar publiekelijk wereldwijd in de haren vliegen. Het eerste serieuze gegrom hebben we op de klimaattop in Kopenhagen meegemaakt.

  geplaatst op
 • Middelmatige klimaatdeal -- hier hebben we hem dan:

  "The Washington Post to me -- 10:02 PM (6 minutes ago)

  News Alert
  03:42 PM EST Friday, December 18, 2009

  Climate deal reached in Copenhagen, official says

  World leaders reach agreement that provides for a means to monitor and verify emission cuts by developing countries but has less ambitious climate targets than the U.S. and European governments had initially sought, according to an Obama administration official."

  geplaatst op
 • Is er een overeenkomst tussen een leegloop van Friese kerken en het mislukken van de klimaattop? Gaat de teloorgang van de wereld hand in hand met het afkalven van traditionele overtuigingen op het gebied religie, maar ook op het gebied van de politiek? De hang naar welstand lijkt ons verlangen naar welzijn steeds meer in de weg te staan.

  Koning Eenoog mag dan ’s avonds wel gebruik maken van een gloednieuw Ledlapje, het is waarschijnlijk een druppeltje op een smeltende ijsplaat. Misschien is het een geluk bij een ongeluk dat verschillende wetenschappers twijfelen aan de ernst van de situatie of dat er misschien wel is geknoeid met de gegevens over de gevolgen van een klimaatverandering. Als er dan toch geen akkoord is gesloten, laten we dan maar stilletjes hopen dat deze dwarsliggers gelijk hebben.

  Leegloop Friese kerken: http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=48019
  Gelekte klimaatmails: http://www.demorgen.be/dm/nl/5627/kopenhagen-2009/article/detail/1038024/2009/12/06/Amerikaanse-politici-heel-blij-met-gelekte-klimaatmails.dhtml

  geplaatst op
 • Is er een overeenkomst tussen een leegloop van Friese kerken en het mislukken van de klimaattop? Gaat de teloorgang van de wereld hand in hand met het afkalven van traditionele overtuigingen op het gebied religie, maar ook op het gebied van de politiek? De hang naar welstand lijkt ons verlangen naar welzijn steeds meer in de weg te staan.

  Koning Eenoog mag dan ’s avonds wel gebruik maken van een gloednieuw Ledlapje, het is waarschijnlijk een druppeltje op een smeltende ijsplaat. Misschien is het een geluk bij een ongeluk dat verschillende wetenschappers twijfelen aan de ernst van de situatie of dat er misschien wel is geknoeid met de gegevens over de gevolgen van een klimaatverandering. Als er dan toch geen akkoord is gesloten, laten we dan maar stilletjes hopen dat deze dwarsliggers gelijk hebben.

  Leegloop Friese kerken: http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=48019
  Gelekte klimaatmails: http://www.demorgen.be/dm/nl/5627/kopenhagen-2009/article/detail/1038024/2009/12/06/Amerikaanse-politici-heel-blij-met-gelekte-klimaatmails.dhtml

  geplaatst op
 • Het Kopenhagen-akkoord stelt niets voor, zo meldde De Tijd eergisteren al:

  "Volgens een vertrouwelijke tekst van de Verenigde Naties, gelekt aan de Britse krant The Guardian, zullen de voorstellen die tot dusver in Kopenhagen op tafel liggen leiden tot een opwarming van de aarde met 3 graden. De consensus lag nochtans op een beperking tot 2 graden."

  Gedurende januari zal er nog koortsachtig overleg plaatsvinden om de definitieve CO2-reductie voor de verschillende landen te bepalen. De cijfers worden voor 1 februari bekend gemaakt.

  geplaatst op
 • Kopenhagen-akkoord op Scribd: volop ruimte voor aantekeningen op de laatste pagina's :-(

  geplaatst op
 • Best jammer dat ze die klimaattop niet op Groenland hebben gehouden. Je weet wel, dat eiland dat zijn naam ontleend heeft aan het feit dat het tijdens de ontdekking - pakweg 1000 jaar geleden - nog zo lekker warm en groen was.

  Voor bijzonder kortzichtige mensen stijgt de temperatuur van de aarde op dit moment met rasse schreden. Mensen die wat verder kijken - tot bijvoorbeeld het jaar nul - zien dat onze aarde lijkt te herstellen van een tamelijk langdurige koude periode. En wie nóg verder kijkt ziet dat de temperatuur van deze aardkloot zo vaak en onregelmatig schommelt dat er geen pijl op te trekken valt.

  Die lui in Kopenhagen zijn net bacteriën in een petrischaaltje die denken dat ze wat aan die vervelende temperatuurschommelingen kunnen doen.

  geplaatst op
 • @ Carl,

  CO2-reductie of (financiële) stressreductie? Het mes snijdt aan twee kanten, beiden hebben een invloed op het ecologisch systeem. Natuurlijk, de geschiedenis laat ons zien dat er geen sprake is van een constante temperatuur. Het mislukken van de klimaattop, waar dan ook gehouden, heeft volgens mij heel veel te maken met de pertinente weigering om ons gedrag aan te passen veranderende omstandigheden.

  De gevolgen van ruim 100 jaar olieconsumptie worden steeds meer zichtbaar. Logisch, want bij nieuwe (technologische) ontwikkelingen kunnen we de schade pas achteraf vaststellen. Er gaan jaren voorbij voordat we ons bewust worden van de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, een verkeerd gebruik van antibiotica; - de ontdekking van een atoombom; - opeenstapeling van vee in de (geiten)bio-industrie;- overbemesting; - en de opkomst van onverantwoordelijke financiële producten.

  Op dit moment lijkt er een versnelling plaats te vinden op het gebied van een (ecologisch) bewustwordingsproces. We zien dat de wereldzeeën vervuild raken of worden leeggeroofd, we zien de olievoorraden slinken en we zien de voedselvoorraden (voor de armen) afnemen.
  Met de opkomst van China en India putten we onze energiebronnen nog sneller uit en vervuilen we de wereldzeeën met nog meer plastic.

  Volgens mij zal een klimaatverandering ons de das niet omdoen. Nee, de problemen zullen zich eerder aandienen, hetzij op financieel terrein, hetzij als gevolg van wereldwijde voedseltekorten of omdat we er ergens een belangrijke voedselketen vernietigen. In plaats van te consumeerderen, zouden we kunnen consuveranderen en kunnen consuminderen. Uit economisch oogpunt willen we dit niet.

  We kunnen onze eigen welzijn beïnvloeden, door minder naar welstand te streven. Velen kunnen op dit moment moeilijk rondkomen, hebben te weinig spaargeld achter de hand of hebben teveel schulden. Het saldo aan doorlopend krediet en het saldo roodstand is ten opzichte van twaalf maanden geleden nog steeds toegenomen. Consumenten die de knop (nog kunnen) omzetten – van welstand naar welvaart – proberen meer te sparen en lossen hun consumptief krediet af. Op termijn vergaar je dan (wat) meer eigen vermogen en gemoedsrust. Wat willen we nog meer?


  Plasticafval : http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1048471.ece/Oceaan_vol_plastic_troep
  Export oud papier: http://www.nd.nl/artikelen/2008/juli/24/export-afval-naar-china-groeit-explosief
  Visstand: http://www.z24.nl/analyse/artikel_111204.z24/Analyse_Laura_Walburg__Visstickrel_slecht_voor_imago_duurzame_vis.html
  Roodstand: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7462shfo&D1=a&D2;=(l-12)-l&HD=090607-2113&HDR=T&STB=G1
  Doorlopend krediet: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70699ned&D1=2-6&D3;=(l-12)-l&HD=090607-2112&HDR=T&STB=G1,G2

  geplaatst op
 • @Arnoud: Je schrijft dat "het mislukken van de klimaattop heel veel te maken heeft met de pertinente weigering om ons gedrag aan te passen aan veranderende omstandigheden." En daar klopt echt helemaal niets van.

  Allereerst is de mens juist omdat wij ons zo perfect aanpassen aan veranderende omstandigheden het meest succesvolle wezen ter aarde geworden.

  Daarnaast is die klimaattop natuurlijk mislukt omdat wij mensen er vanuit gaan dat we ons hoe dan ook wel zullen aanpassen aan welke kant 't ook maar op zal gaan.

  En tot slot geloven die klimaattoppers blijkbaar juist in het tegenovergestelde, want zij stellen dat wij als mensheid de temperatuur op aarde kunnen aanpassen aan onze wensen - door hier en daar wat minder CO2 uit te stoten - zodat wij vervolgens ons gedrag niet zouden hoeven aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

  Het idee dat wij als mensen de temperatuur van de aarde zouden kunnen beïnvloeden is gewoon compleet mesjogge. De aarde, en vooral ook de zon, hebben invloed op óns. Niet andersom.

  geplaatst op
 • Tja Carl, we gaan hier niet tegenin argumenteren natuurlijk. Jouw standpunt doet me denken aan ChristenUnionist Arie Slob, die laatst desgevraagd in DWDD tav zijn creationistische standpunt zich verschool achter de open discussie die er in wetenschappelijke kringen plaatsvindt. Over details wel te verstaan.

  Nee Carl, als die klimaattop niet ueberhaupt zo lang van tevoren al voorbereid was en uiteindelijk op het scherp van de snee gehouden is, dan kon ik me jouw standpunt nog indenken. Lees de pdf op http://smart2020.org maar eens, en m.n. ook appendix 4. Kijk dan naar de scenario's voor smart motoring, logistics, buildings en grids -- en naar de potentie van de rol van ict daarin. Spel ook even de name van de 19 wereldbedrijven die hieraan meedoen.

  Aan holle retoriek als "compleet mesjogge" hebben we niks.

  geplaatst op
 • @Jaap: Volgens mij hebben we er juist niks aan om iets wat absoluut niet wetenschappelijk is, met z'n allen tóch 'wetenschap' te noemen.

  De causaliteit van iets is pas wetenschappelijk aangetoond als precies dezelfde ingangsvariabelen herhaaldelijk tot precies dezelfde uitkomst leiden. En daar is bij die klimaatdiscussie dus absoluut geen sprake van. Zo is het bijvoorbeeld pas de allereerste keer dat wij fossiele brandstoffen verbranden. En daarnaast weten we dat de temperatuur van de aarde zo gigantisch veel en vaak varieert dat we onmogelijk alle externe, storende factoren kunnen uitsluiten.

  Onze aarde absorbeert in één uur net zoveel energie van de zon als de complete mensheid in een jaar aan fossiele brandstoffen verstookt. En die fossiele brandstoffen zijn dan feitelijk ook nog eens niets anders dan opgeslagen zonne-energie. Om precies te zijn: alle fossiele brandstoffen die de gehele mensheid ooit verbranden kan, bevatten ongeveer net zoveel energie als de zon in een half jaartje naar onze aarde zendt. Zo goed als niks, dus. In kosmische schaal.

  Wij zijn als mensheid echt een onvoorstelbaar klein pietepeuterig onderdeeltje van een gigantisch veel groter geheel.

  geplaatst op
 • Beste Jaap en Carl,

  Jaap, Mathijs Bouwman heeft prachtige analyse gemaakt over het afgelopen decennium. Zijn overzicht vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw is zeer de moeite waard om te lezen en sluit mooi aan op de titel van Economisch Weerbericht (62). Als we dan toch terugblikken, dan kijken we ook gelijk maar even met een schuin oog naar de toekomst. Er is een reële kans dat er in 2010 alweer nieuwe zeepbellen ontstaan en dat de oplopende overheidstekorten een somber beeld schetsen op het rentefront.

  Wat te doen? Ik denk dat we in 2010 op financieel gebied een begin kunnen maken om het heft in eigen handen te nemen, bijvoorbeeld door de financiën te versimpelen. Denk eens aan banksparen, een huishoudboekje, een simpel hoog dividendrendementaandelenfonds, het aflossen van schulden en het opbouwen van een spaartegoed om een kapot bankstel te kunnen vervangen.

  Carl, ik wil het menselijk gedrag wel degelijk onder de aandacht brengen. Aan de zon kunnen we niet zoveel doen, ons eigen gedrag kunnen we wel beïnvloeden. Mathijs maakt duidelijk dat het afgelopen decennium er eentje was van extremen. Dit betekent ook dat er ook steeds meer extreme maatregelen genomen moeten worden om de boel weer een beetje in het gareel te krijgen. Zowel in de natuur als wel in de economie lijkt het erop dat we steeds meer moeten ingrijpen! Komt het op een gegeven moment niet een beetje gekunsteld over? En zo ja, is het nog beheersbaar?

  Analyse Mathijs Bouwman:
  http://www.z24.nl/analyse/artikel_111009.z24/Analyse_Mathijs_Bouman__Decennium_van_extremen.html

  Nieuwe zeepbellen:
  http://www.fd.nl/artikel/13827436/topmannen-waarschuwen-nieuwe-zeepbel

  Mogelijke ontwikkelingen op het rentefront:
  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/5598377/__Moodys_voorziet_schuldenstorm__.html?p=34

  Banksparen:
  http://www.consumentenbond.nl/test/geld_verzekering/sparen/pensioen/

  Financieel analfabetisme:
  http://www.trajectum.hu.nl/nieuws/8963

  geplaatst op
 • Om te beginnen Carl, dat Groenland-verhaal, dat hoor ik wel vaker, maar het is borrelpraat, zie: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Greenland

  Qua pietepeuterig, dat ben ik helemaal met je eens, echter over een iets andere boeg. De klimaatschermutselingen zijn slechts een opmaat in een veel grotere calamiteitencascade. Check Monbiot: "This is bigger than climate change. It is a battle to redefine humanity. It's hard for a species used to ever-expanding frontiers, but survival depends on accepting we live within limits."

  De tijd dat "groen" gelijk was aan "links", is geweest. Economie, ecologie en "sociaal" is opeens de nieuwe seculiere 3eenheid. En de religie vaart er wel bij, althans de Rooms-Katholieke. Check Caritas in Veritate. Da's pas marketing, zo'n encycliek. Al millennia lang -- en wat een community -- gaan nog elke zondag ter communie ;-)

  geplaatst op
 • Beste Carl, "wetenschappelijk" is pd theorie-beladen. Het gaat alleen meer dan 1 stap te ver om discussie in de wetenschap te kwalificeren als "niet-wetenschappelijk". Dat is dus wat Arie Slob (te veel eer) doet. Op deze plek gaan ze goed om met discussie:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/12/unforced-variations/

  geplaatst op
 • Arnoud, jouw verwijzingen naar Bouwman, nieuwe zeepbellen, mogelijke ontwikkelingen op het rentefront en banksparen waren mij ontgaan. Dank daarvoor -- wat gebeurt er toch ontzettend veel zeg.

  geplaatst op
 • @Jaap: Op die Wikipedia-pagina waar je naartoe linkt lees ik: "At that time, the inner regions of the long fjords where the settlements were located were very different from today. Excavations show that there were considerable birch woods with birch trees up to 4 to 6 meters high[citation needed] in the area around the inner parts of the Tunuliarfik- and Aniaaq-fjords, the central area of the Eastern settlement, and the hills were grown with grass and willow brushes. This was due to the medieval climate optimum." (Waarmee ik overigens absoluut niet wil zeggen dat alles wat op Wikipedia staat 'waarheid' is.)

  Dat middeleeuwse klimaat optimum kun je overigens mooi zien in het tweede grafiekje op deze pagina.

  geplaatst op
 • @Arnoud: Zeepbellen en doemdenkers zijn er altijd al geweest. In de jaren '70 was er bijvoorbeeld sprake van Global Cooling, in de jaren '80 gingen onze bossen ten onder aan de zure regen en in de jaren '90 kreeg iedereen huidkanker van het gat in de Ozonlaag.

  Je hebt 't er maar druk mee, als je met al die windjes mee wil waaien ;-)

  geplaatst op
 • Carl, je hebt ongelijk. Maar dan ook pertinent dan ook. Check dit aangaande "The Greenland Argument":

  "In a nutshell, it goes like this: Greenland is called Greenland because about 1,000 years ago when it was named Greenland (supposedly by Eric the Red) it was, in fact, green. The earth, during one of its natural temperature cycles, had warmed to the point where Greenland was something of a garden paradise. Today’s warming, if it exists at all, is just another in a long series of natural up and down temperature cycles.

  That argument, of course, is completely false. Well, the Eric the Red part might be true, but that’s about it. As is the case with many natural materials, it’s not too difficult to determine the age of ice. Greenland’s ice cap, which covers roughly 80 % of the island, is estimated to be hundreds of thousands of years old. And the thickness of that ice hasn’t changed all that much over that time period. So it’s hard to believe that Greenland has gone from a medieval vacation spot to what it is today after just 1,000 years. The only mystery seems to be why good old Eric decided to call the place “Greenland”. But that’s another story."

  Wikipedia interpreteer je verkeerd, btw.

  geplaatst op
 • Is dat even goed nieuws, Jaap! Rond het jaar 1000 was onze aarde echt veel warmer dan nu, en dat heeft volgens jouw bron dus blijkbaar geen wezenlijk effect gehad op al dat ijs op Groenland.

  geplaatst op
 • @ Carl,

  Klopt, doemdenkers en zeepbellen zijn van alle tijden. Perioden van irreëel optimisme ook!
  Over dit onderwerp zijn interessante boeken geschreven, zoals: Bubbels, spraakmakende financiële crisis uit de geschiedenis (Marius van Nieuwkerk), Hollands Gouden Glorie, de financiële kracht door de eeuwen heen (Marius van Nieuwkerk), Rijk blijven, het ijzersterke verhaal van 4 eeuwen Nederlandse rente en aandelen (Martien van Winden) en tot slot Tulpengekte, het verhaal van ’s werelds meest begeerde bloem en de ongekende harstocht die zij deed oplaaien. De invloed van het menselijke gedrag is in aanloop naar een crisis behoorlijk bepalend. We zijn het niet eens met elkaar en dat hoeft natuurlijk ook niet. Om te voorkomen, overigens met alle respect, dat het een welles-nietes kettingreactie wordt, stop ik nu met mij reacties.

  geplaatst op
 • Ach beste Carl: "Telkens weer, denk ik er komt er een, waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef". Gaia? Misschien krijgen we nog wel een deus/dea ex machina ook, hoewel mijn klimaatvriendjes daar al sinds 1958 geen rekening mee houden. Weet je wat het grappige is -- de eenvoudige modellen van toen, hebben im groszen Ganzen nog steeds gelijk. Alleen is er door de finesses van het huidige computergebruik meer Wirbel, meer onzekerheid, meer bias. Lees onze vriend Didier Sornette hierover.

  geplaatst op
 • Inderdaad Jaap: telkens weer, is er wat nieuws waar de godganse mensheid blind achteraan holt. Global cooling, zure regen, gat in ozonlaag, global warming, ... Aandelen VOC, tulpen, World Online, ... Het rode gevaar, het gele gevaar, de weapens off mass destruction van Saddam Hoessein, ... Het houdt niet op.

  De doorsnee mens is een paniekverslaafd kuddedier.

  En ik sta er lachend of huilend naar te kijken, als tussen opportunisme en fatalisme schakelende realist.

  geplaatst op
 • @Carl: preKerstdipje? Lees dan deze post over MUSYQ: http://www.methemedia.com/archives/420 ;-)

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.