Innovatie en Online Communities (1)

Innovatie en Online Communities (1)

Door de technologische veranderingen hebben de laatste jaren veel verschuivingen plaatsgevonden in het competitieve landschap. Onder andere door de toenemende globalisatie en intense concurrentie is de drive naar innovatie ongekend. In plaats van een technologische of product oriëntatie is een aanpak nodig die zich richt op consumenten. De consument wordt steeds meer het centrale punt en wordt betrokken in de creatie van toegevoegde waarde.

Interactie met deze consumenten kan plaatsvinden in diverse fasen van een innovatie proces en een consument kan op verschillende manieren bijdragen aan innovatie. Een van de tools om gebruikers te laten participeren in het innovatie proces zijn online communities.

Online communities
Voor de term online community is geen eenduidige definitie maar wordt hier opgevat als een verzameling individuen welke communiceren rondom een gezamenlijk interesse gebied, waarbij de communicatie mede door technologie mogelijk gemaakt wordt. Voorbeelden van online communities zijn dan Tweakers.net, Casa Libelle en Pocketinfo.nl (Nederlandstalig) en Edmunds.com, GardenWeb.com en CD Freaks (Engelstalig). In deze communities participeren gebruikers in diverse fora’s, nieuws secties en publiceren leden reviews en artikelen. Al deze kennis en user generated content kan worden ingezet binnen bedrijven.

Toegevoegde waarde online communities
Verschillende (academische) studies geven aan dat bedrijven kunnen profiteren van online communities, een paar voorbeelden:

- Verhogen van sales (McKinsey Quarterly 2002)
- Creëren van een sterk merk (MITSloan Management Review 2000)
- Betere product support (Electronic Markets, 2000)
- Effectievere markt segmentatie (McKinsey Quarterly 1995)
- Positieve word-of-mouth communicatie (Journal of Interactive Marketing 2001)

Echter, er is nog maar weinig bekend over hoe online communities kunnen worden ingezet in innovatie processen.

Online communities & Innovatie
Noem het product development 2.0 of co-creatie met gebruikers, er zijn nog weinig goede cases voor het betrekken van gebruikers van online communities in dit proces. Lego heeft een zeer goed concept en geeft daarbij ook aan dat hun producten sterk verbeterd zijn hierdoor. Echter, ze gebruiken vooral hun eigen community en missen daardoor wellicht een groot deel van de consumenten.

In een serie van vijf artikelen wordt geprobeerd een kader te ontwikkelen om online communities te integreren in het innovatie proces. In de volgende posting zal kort het model worden gepresenteerd, waarna de laatste drie postings in zullen gaan op de toegevoegde waarde van online communities in het innovatie proces, de problemen die tegengekomen kunnen worden bij deze integratie en zullen er enkele praktijk voorbeelden besproken worden.

Graag nodigen we iedereen uit om mee te denken. Om een opzet te geven: wat denken jullie intuïtief, kunnen online communities gebruikt worden in het innovatie proces?


DelenEr zijn 16 reacties op dit artikel

 • Leuk initiatief Robin maar vergeet ook niet te kijken naar open innovatie (en de daarin genoemde terminologie). En vergeet ook niet naar de voorbeelden van Carl te kijken in zijn diverse postings over brandgagement. Mijn advies zou daarom zijn om eerst het begrip open innovatie goed af te bakenen, de voorbeelden daarvan beter op een rij te zetten en daarna pas te kijken naar welke vragen er nog moeten worden beantwoord.

  Nogmaals, leuk initiatief maar veel is al gedaan en het zou zonde zijn om dat niet mee te nemen. Pak jij dat op?

  geplaatst op
 • Inderdaad goed initiatief, maar zoals Marco al aangeeft is er al veel over geschreven hier. Open innovatie is wat mij betreft een prachtig voorbeeld, waarbij Lego het prototype is, maar echt niet de enige case. Hier sprak Chris Anderson op de VIP avond van Marketing 3 ook over in zijn long tail verhaal.

  Nu geef ik binnenkort zelf een workshop over creatief en innovatief denken en handelen (in België, vandaar de titel). En het eerste waar ik ook tegen aan liep is: wat is nu eigenlijk innovatie en hoe baken ik het af, anders drijf je alle kanten op. Ik zal je reeks met veel interesse volgen.

  geplaatst op
 • Ik denk dat je best een interessante serie met toegevoegde waarde kunt schrijven, als je je richt op het inzetten van bestaande communities. Ik focus me in mijn brandgagement artikelen namelijk nogal op wat je als bedrijf zélf kunt opzetten, het 'oogsten' van creativiteit en betrokkenheid uit externe netwerken is tot nu toe nog wat onderbelicht.

  geplaatst op
 • Hi Robin, er is al heel veel geschreven, maar wees niet bang.. Niemand weet de succesformule voor succesvolle collaborative innovation. Als jij met randvoorwaarden of succescriteria komt onderscheidt je je wat mij betreft enorm. De lat is hoog ;-)

  Ben het eens met Marco over het definieren van je probleemgebied. Co-creatie is namelijk iets wezenlijks anders dan Open Innovatie. Co-creatie is de consument betrekken bij het creeren van het product/dienst(in de consumptie fase). Open innovatie is het gezamelijk(met klant) ontwikkelen van zo een product of dienst..

  geplaatst op
 • Bedankt voor jullie berichten! Het is even lastig inschatten hoeveel informatie ik in een posting zet (pas m’n eerste blog post!), maar ik zal eerst even een betere afbakening van het onderwerp geven, want ik merk dat er veel dingen door elkaar gehaald kunnen worden.

  Ten eerste heb ik het over innovatie. Over dit onderwerp zijn natuurlijk al boeken vol geschreven dus daar ga ik ook niet teveel op focussen. Er is geen eenduidige definitie van innovatie, maar ze hebben allemaal gemeen dat het om iets nieuws gaat wat toegevoegde waarde brengt. In de praktijk wordt innovatie vaak vergeleken met pure product ontwikkeling, wat eigenlijk een te beperkte blik is (pdf, aanrader!). Innovatie definieer ik als het creatieve proces van toegevoegde waarde ontwikkeling door interactie.

  Open innovatie zie ik als het openen van je innovatie proces voor externe partijen, en hier komt dus de interactie kijken. Naast eigen leveranciers of universiteiten kan deze interactie ook plaatsvinden met klanten/consumenten. In mijn posting en frame ga ik er vanuit dat bedrijven een model toepassen waarbij de consument wordt betrokken bij innovatie (dit zou je open innovatie kunnen noemen). Hier komt co-creatie om te hoek kijken, want samen met de klant ga je dan toegevoegde waarde creëren.

  Wat betreft online communities focus ik mij op communities rondom een gezamenlijk interesse gebied. Voor zover deze definitie algemeen is zou je ze ‘communities of interest’ kunnen noemen. Ik sluit dus bijvoorbeeld pure social communities uit (Hyves, MySpace), aangezien deze meestal focussen op de sociale relaties tussen leden, zonder een specifieke gezamenlijke interesse (zoals b.v. technologie, auto’s, tuinieren etc). Ook richt ik mij op bestaande communities die niet volledig in beheer zijn van het innoverende bedrijf zelf (zoals bij Lego het geval is).

  (Open) innovatie is een hot onderwerp. Het betrekken van de consumenten lijkt geweldig, maar hoe ga je dit nou doen? Mijn overtuiging is dat online communities een tool kunnen zijn om dit te bereiken en zal proberen dit uit te leggen en de voordelen hiervan te belichten. Dit wordt dan ook de kern van de artikelen.

  @ Marco, Bas: hoop dat het begrip innovatie zo beter gedefinieerd is?

  @ Carl: ik richt me inderdaad op bestaande communities, hier kom ik nog op terug.

  @ Raimo: Ik ben het niet met je eens dat co-creatie alleen het creëren van een product of dienst hoeft te betekenen (waarom al het andere uitsluiten?) en waarom alleen in de consumptie fase? Maar dit is wellicht ook een kwestie van definiëren.

  geplaatst op
 • Robin: nog een vraag, wat maakt jou aanpak anders dan de eerdere discussie over open innovatie? Ik denk dat je dat even duidelijk moet aangeven!

  geplaatst op
 • Is inderdaad een definitie kwestie. Zal toch even aanscherpen hoe ik co-creatie zie: gezamelijk met de consument(en of partners) ter plekke(experience/consumptie) waarde creeren. Misschien wil ik gewoon benadrukken dat co-creatie meer is dan open innovatie. Het is het design van het bedrijf dat het co-creeren van ervaringen mogelijk maakt..

  geplaatst op
 • "Het is het design van het bedrijf dat het co-creeren van ervaringen mogelijk maakt.."

  wil je deze nog even toelichten Raimo, want ik snap je niet helemaal

  ook het volgende niet:

  "open innovatie is het gezamelijk(met klant) ontwikkelen van zo een product of dienst.."

  is open innovatie niet: vernieuwing door terugkoppeling in een transparante omgeving, onafhankelijk van de status van de innovator?

  geplaatst op
 • Hi Annet, mooie definitie's..

  Ik denk dat iedereen met zijn/haar definitie gelijk heeft.. Het gaat erom hoe ik ernaar kijk en hoe jij ernaar kijkt.. Er is geen één definitie met deze grootse begrippen(product development 2.0, open innovation, co-creation, customer collaboration)..

  Trouwens is in jou definitie een beta versie een voorbeeld van open innovatie?

  geplaatst op
 • @Marco: ik weet niet zeker of ik je goed begrijp, maar zal proberen te antwoorden. Mijn postings gaan niet zozeer in op het vinden van een nieuwe definitie van open innovatie. Zoals je zelf ook aangeeft is een eenduidige naam nog niet voorhanden en ik waag me daar dan ook niet aan. Of we het nou hebben over open innovatie, crowdsourcing of distributed business, dat laat ik even links liggen, want ik kan nog 20 termen opnoemen die allemaal ongeveer hetzelfde zeggen.

  Ik probeer juist een tool te beschrijven die ingezet kan worden als je consumenten wilt betrekken in het innovatie proces. Of je deze tool nou schaart onder open innovatie, co-creatie, of een willekeurige andere term laat ik denk ik maar even in het midden. Ik heb het begrip innovatie en het begrip online community gedefinieerd en daarmee ga ik werken.

  De toegevoegde waarde van mijn specifieke aanpak (in ieder geval in dit artikel) ligt in het feit dat ik bestaande online communities koppel aan innovatie, iets wat nog vrij onderbelicht is. Een kader en de toegevoegde waarde ervan volgt!

  geplaatst op
 • Ah, helder Robin, het gaat je om de tool(s) en toegepast binnen bestaande online communities. Prima, ben benieuwd naar het vervolg!

  geplaatst op
 • "Echter, er is nog maar weinig bekend over hoe online communities kunnen worden ingezet in innovatie processen."

  Flickr vind ik een best goed voorbeeld. Ik was er vroeg bij en de developers luisterden heel goed (lees: waren in constante dialoog) met de users. Ik ben er van overtuigd dat het succes van Flickr mede is veroorzaakt door het gevoel dat gebruikers een beetje mede-eigenaar waren van het geheel. Totdat Yahoo het kocht, de ontwikkelaars ineens onbereikbaar waren en op 15 maart de Old Skool gebruikers hun Old Skool account niet meer kunnen gebruiken en verplicht worden ..

  De ontwikkeling van Quake 3 is toemaals ook op een dergelijke manier gegaan. id soft deed daadwerkelijk wat met de suggesties van de hardcore gamers. {quake jargon alert} Strafe jumping uit Quake 2 was een bug, welke is geimplementeerd in naar Quake 3 {/quake jargon alert}

  geplaatst op
 • Eén van de mooiste voorbeelden in Nederland vind ik Pocketinfo.nl (zie ook: Online community mobiele gadgets verwelkomt 100.000ste lid). Zal Wouter eens vragen of hij een update kan geven van waar ze nu staan!

  geplaatst op
 • dus een focus groep met dezelfde doelstelling?maar hoe kan de consument daar in participeren?aangezien die de afnemer word of is.
  Wel een interesssant idee en ben heel beniewd wat de format word en hoe success gemeten kan worden

  geplaatst op
 • Interessant stuk Robin! Ben erg benieuwd naar de vijf artikelen.

  Ik ben geen marketeer dus veel termen die hier voorbij komen zeggen mij niets. Vergeef mij voor woorden die niet in de marketingwereld thuis horen! :-)

  Robin geeft al aan dat dit eigenlijk alleen werkt in "special interest" community's die niet al te breed georienteerd zijn.
  In de praktijk merk ik niets van open innovatie binnen onze sector (die van Pocketinfo.nl is de telecom sector). Tenminste niet zoals hier beschreven wordt. Ik vraag me ook af vanaf welke kant het moet komen: is het de community die naar de bedrijven stapt met de vraag: "zullen we samen iets moois maken?!" of is het een bedrijf dat naar de community stapt?

  Een community die naar een bedrijf toe stapt zou kunnen. Zelf zijn we bezig met favelafabric (http://www.favelafabric.nl) om een dergelijk iets van de grond te krijgen. Ik denk echter dat open innovatie vooral vanuit het bedrijfsleven geinitieerd zal worden. De vraag is dan: wie verzint zoiets? Is er budget voor? Snapt de hoge marketingmanager het wel?

  T-Mobile heeft ons een half jaar geleden gevraagd om een forum binnen ons bestaande forum te openen voor web'n'walk klanten. Wij hebben dat gedaan (in ruil voor 2 servers). Het forum bleek een leuk succes. Dagelijks wordt het forum vele malen bezocht en ook wordt er nog flink in gepost. Bij brandende vragen van gebruikers (prosumers) heeft T-Mobile de mogelijkheid om te antwoorden. Dit is al meerdere malen gebeurd.

  Maar helaas; verder dan een forum gaat het niet. Voor mijn gevoel komt dit omdat de grote bazen, die over het geld gaan, het niet aandurven om samen met een community (en dus gebruikers) een product te verbeteren.

  Beseffen deze marketeers wel wat voor positief effect het heeft op een community als deze het gevoel krijgen dat ze betrokken worden bij de ontwikkeling van een product of dienst? De community die het gevoel krijgt dat er echt naar ze geluisterd wordt?
  En dan heb ik het nog niet eens over het eindresultaat! Namelijk een dienst of een product waarbij alle belangrijke zaken door een groep consumenten/prosumers (leden van de community van simpele tot gevorderde gebruikers) zijn beoordeeld en bekritiseerd voordat een product op de markt komt in plaats van achteraf zodat er verbeteringen kunnen plaatsvinden.

  Uit mijn verhaal blijkt wel dat ik niet al te positief ben.

  Ach, wellicht ligt het gewoon aan Pocketinfo.nl? Wij hadden tot voor kort zelfs moeite met het vinden van adverteerders.. :-) die vonden het namelijk eng om op een community website te adverteren die kritiek had op hun producten.. gelukkig zijn we dat stadium voorbij!

  geplaatst op
 • Wij (Favela Fabric) geloven sterk in de kracht van (online) communities als het gaat om de samenwerking met bedrijven. Dat is ook de reden dat we met Pocketinfo samenwerken; zoals we dat ook doen met andere communities.

  Wij noemen het community driven innovation, en we concluderen dat een groot aantal respectabele ondernemingen grote interesse hebben. Samenwerken met grote groepen klanten (en prospects) is echter vaak voor zowel het bedrijf als de consument nieuwe materie. Dat maakt een gedegen voorbereiding noodzakelijker dan ooit.

  Ons bureau richt zich op het faciliteren van het CDI proces; om zo succesvol mogelijk te zijn met 'community collaboration'. Het voert te ver om onze technieken hier te bespreken (er staat wel het eea op onze site), en we gaan nog niet naar buiten met de namen van onze klanten, maar wij zijn alleen nog maar grotere believers geworden.

  Dat we voor onze projecten regelmatig aansluiting zoeken met reeds bestaande communities is eigenlijk heel logisch. De 'fabric' van de community is vaak duidelijk aan te wijzen en de uitgevers ervan kennen de taal, interesses en passies van hun gebruikers. Pocketinfo is daarvan een prachtig voorbeeld.

  Leuk trouwens dat Casa Libelle door Robin genoemd wordt; dat is een project waar ik vanuit Endemol een van de bedenkers van ben (samen met Libelle). Eerder deed ik ook Bodyon (afslankcommunity), maar die is helaas aan buitenlanders verkocht en staat niet meer online.

  Als de tijd daar is laten wij op deze plek van ons horen.

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.