Jongeren kopen vaak niet-gerelateerde producten bij tankstation

Jongeren kopen vaak niet-gerelateerde producten bij tankstation

Bijna twee op de drie automobilisten van onder de 35 jaar doet bij een tankstation boodschappen. Van hen zegt eenderde dit minimaal maandelijks te doen, zo blijkt uit onderzoek van het Nipo. Met name jongeren kopen naast benzine ook vaak andere producten bij tankstations.

Een ruime meerderheid (82%) van de Nederlandse automobilisten kent een vast merk brandstof dat men (vrijwel) altijd tankt. Toch is deze merkentrouw betrekkelijk: deze vloeit vooral voort uit het feit dat de automobilist kiest voor een vast tankstation (vaak een buurtstation). Als gevolg daarvan tankt de automobilist telkens hetzelfde brandstofmerk. Dit blijkt uit het onderzoek “Shoppen bij tankstations 2003” dat TNS NIPO onlangs heeft uitgevoerd.

Vooral de aantrekkelijke locatie is bepalend voor de keuze van het tankstation. “Het ligt in de buurt” (54%), of “ik kom er toch langs” (41%), worden door veel automobilisten als argument genoemd; lage brandstofprijzen (43%) is een ander relevant motief. Bijna drie op de tien (28%) automobilisten noemen het spaarsysteem van de betreffende oliemaatschappij als keuzecriterium.

Vooral jonge automobilisten shoppen in tankstations

Bijna tweederde van de automobilisten (63%) koopt wel eens niet-brandstof gerelateerde producten bij een tankstation. Zo’n 37% zegt dit minstens ??n keer per maand te doen. Bij relatief jonge automobilisten (t/m 34 jaar) ligt dit aandeel veel hoger dan gemiddeld (53%); het aandeel relatief oudere automobilisten (55+) dat maandelijks shopt bij een tankstation is minder dan een kwart (24%). Vooral gemaksproducten die ter plekke geconsumeerd (kunnen) worden, zijn in trek: snoep, chips, zoutjes, chocolade, frisdrank, broodjes, tabakswaren en ijs. Producten bedoeld voor thuisconsumptie en non-food spelen hierbij een relatief ondergeschikte rol.

Voor zover automobilisten het assortiment van hun vaste tankstation uitgebreid willen zien, worden vooral geneesmiddelen (14%), ansichtkaarten (13%) en verse producten (10%) genoemd.

Haalbaarheid nieuwe (innovatieve) diensten bij tankstations twijfelachtig
Slechts een zeer beperkt aandeel automobilisten geeft aan (indien mogelijk) van innovatieve diensten bij tankstations (pakketservice, stomerijservice, schoenreparaties, et cetera) gebruik te willen maken. Bovendien is de bereidheid hiervoor extra te betalen ten opzichte van regulaire verkoopkanalen gering. De haalbaarheid van deze diensten lijkt dan ook zeer twijfelachtig. Daarnaast scoren de reguliere additionele diensten als autowassen, stofzuigen, pin-automaat en aanhangwagenverhuur wel relatief hoog.

Opmars onbemande tankstations zet door

Ruim de helft van de Nederlandse automobilisten (56%) heeft wel eens getankt bij een onbemand tankstation. Dit aandeel is iets hoger bij mannen (57%), jongere automobilisten (t/m 34 jaar: 61%), alsmede automobilisten behorend tot de hogere sociale klasse (60%) en hogere inkomensgroepen (58%). Ruim vier op de vijf automobilisten zijn tot omrijden bereid om te kunnen tanken bij een onbemand tankstation. Tijdens de avonduren en nacht ervaart men echter het tanken bij onbemande tankstations vaak als onprettig: 17% van de automobilisten verklaart bij voorkeur niet ‘s avonds te tanken bij een onbemand station. Voor de nacht bedraagt dit aandeel 64%.

Desondanks verklaart zo?n 22% van de automobilisten te zullen gaan tanken bij een onbemand tankstation indien er in de woonomgeving of langs een weg waar men regelmatig rijdt een onbemand tankstation wordt gerealiseerd.

Methode: NIPO CAPI@HOME | Het veldwerk heeft plaatsgevonden in mie en juni 2003. Hierbij zijn 1.265 personen ondervraagd (n=1.265).

Bron:
http://www.nipo.nl/


Geplaatst in

DelenEr zijn 1 reacties op dit artikel

 • Nederlanders maken voor het kopen van voedings- en genotmiddelen steeds vaker gebruik van 'gemakswinkels' bij NS-stations en benzinestations. Zo is Shell inmiddels de grootste verkoper van voorverpakte broodjes in Nederland. Belangrijke trends bij de aankoop van voedingsmiddelen zijn het streven naar gemak en gezondheid.

  Zo kopen Nederlanders meer voorbewerkte producten en kant-en-klaarmaaltijden. Om gezond te blijven schaffen zij biologische producten aan en voedingsmiddelen waaraan vitaminen of mineralen zijn toegevoegd. In 2002 kocht de consument voor € 375 miljoen aan biologische producten, 1,6% van de totale bestedingen aan voedsel. Nederlandse consumenten besteden jaarlijks ruim € 30 miljard aan voedings- en genotmiddelen, waarvan € 20 miljard bij de supermarkten terechtkomt.

  Wie voedt Nederland?
  Landbouw Economisch Instituut (LEI-DLO)
  Tel. (070) 335 83 30
  http://www.lei.nl

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.