Nederlandse thuiszorg blijft ver achter bij gebruik van Telemedicine

Nederlandse thuiszorg blijft ver achter bij gebruik van Telemedicine

Uit verkennend onderzoek van EPN - Platform voor de Informatiesamenleving blijkt dat de thuiszorg in Nederland nog nauwelijks gebruik maakt van innovatieve toepassingen zoals telezorg, videoconferencing en telemonitoring.

In landen als Duitsland, Denemarken, Engeland, Noorwegen, Zweden, Amerika en Canada maken verpleegkundigen in de thuiszorg op grote schaal gebruik van deze vormen van telemedicine. Zowel de thuiszorginstellingen als de pati?nten in deze landen blijken erg tevreden met telezorg-toepassingen omdat ze meer zorgcapaciteit cre?ren en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg stijgt.   

De uitkomst van dit onderzoek verbaast, omdat in Nederland op dit moment al een schrijnend tekort aan thuiszorgpersoneel bestaat. Het aanbod van verpleegkundigen in de thuiszorg stijgt niet alleen onvoldoende, maar de uitstroom is ook schrikbarend hoog. Dit terwijl de vraag naar thuiszorg in de toekomst als maar groter wordt. Door het gebruikt van telemedicine-toepassingen is het mogelijk om betere en effici?ntere thuiszorg te leveren omdat het een deel van het werk van de verpleegkundigen uit handen neemt en het zorg op maat levert. 

Buiten Nederland is bijvoorbeeld video-monitoring een veel gebruikte toepassing, waarbij de verpleegkundige niet continu naar de pati?nt toe hoeft om metingen uit te voeren. Met videoverbinding, een elektronische stethoscoop en een digitale bloeddrukmeter levert de verpleegkundige de nodige zorg. Uit de praktijk blijkt dat alle betrokken partijen tevreden zijn. De pati?nten zijn tevreden over de zorg die zij ontvangen en de verpleegkundigen zijn tevreden over de zorg die zij verlenen. 

Tijdens de bijeenkomst van het Platform Telemedicine Nederland op 11 februari 2003 in Den Haag staat telemedicine in de zorg thuis centraal. Aan de hand van de eerste uitkomsten van dit onderzoek en praktijkvoorbeelden worden belemmeringen van telemedicine projecten in de zorg thuis in kaart gebracht en wordt gezocht naar mogelijke oplossingen.

Bron:
http://www.persberichten.com/


Geplaatst in

Delen



Er zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.