Online Communities & Innovatie (3)

Online Communities & Innovatie (3)

Wat is de toegevoegde waarde van het integreren van online communities in het innovatie proces? Een wetenschappelijke analyse en een praktijk onderzoek wijzen samenvattend de volgende factoren aan:

In de vorige posting is kort stilgestaan bij het model waarmee de integratie van online communities bekeken kan worden. In deze posting zullen de bovenstaande punten uitgewerkt worden en zal worden uitgelegd dat het gebruik van bestaande online communities binnen een innovatie proces zeer interessant kan zijn.

(1) Network access

Directe en indirecte verbindingen
Bedrijven hebben van nature een beperkte context om consumenten te bereiken. Zo worden websites van bedrijven bijvoorbeeld vaak alleen bezocht door bestaande (of toekomstige) klanten, maar niet noodzakelijk door consumenten die kunnen zorgen voor innovaties voor het bedrijf. kans vergroot dat binnen deze communities consumenten bevinden die kunnen of willen innoveren. Daarnaast kunnen online communities de traditionele trade-off tussen kwaliteit en kwantiteit gedeeltelijk verbreken omdat een groot aantal consumenten betrokken kan worden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Als laatste kunnen positieve externe effecten verdere incentives geven om het aantal contacten te vergroten. Incrementele kosten voor het bedrijf zijn namelijk verwaarloosbaar, terwijl voor consumenten het netwerk vaak interessanter wordt als er meer consumenten participeren.

Indirecte verbindingen met consumenten kunnen ook een belangrijke rol spelen omdat online communities een kost efficiënt en open platform zijn, waar bedrijven kunnen leren van partners van partners en klanten van klanten. Verder is door middel van elektronische archieven een enorme schat van (gecodeerde) informatie beschikbaar welke op nieuwe manieren ingezet kan worden.

Autonomie & modaliteit
Omdat het niet waarschijnlijk is dat alle competenties voor innovatie binnen een bedrijf beschikbaar zijn, kunnen online communities worden gebruikt om deze structurele gaten op te vullen. Zij kunnen informatie uitwisseling faciliteren tussen verbindingen die anders mogelijkerwijs niet tot stand waren gekomen.

Omdat online communities dynamisch kunnen werken, kan de flexibiliteit enorm verhoogd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende groepen consumenten op verschillende tijden worden ingezet en kunnen slapende contacten omgezet worden in actievere contacten en vice-versa, afhankelijk van de complexiteit of wensen van het bedrijf.

(2) Knowledge value

Voor communities over een specifiek interesse gebied is als eerste de aanwezige kennis over bepaalde producten in deze community al een belangrijke toegevoegde waarde. Omdat deze communities beschikken over consumenten die in meer of mindere mate interesse hebben in bepaalde producten of product ranges, zal de aanwezige praktische kennis hoog zijn. Zo hebben consumenten in een bepaalde hardloop community waarschijnlijk meer kennis over hardloop schoenen dan de gemiddelde consument. Daarnaast zal er naar alle waarschijnlijkheid ook meer kennis aanwezig zijn over de objecten, de technologieën of de materialen van de producten. Al deze kennis kan gebruikt worden als een bron van innovatie.

De aanwezige kennis kan door online communities beter geabsorbeerd worden. Het gedrag van consumenten kan namelijk direct geobserveerd worden, consumenten kunnen een directe & actieve rol spelen en preferenties van consumenten kunnen door allerlei online tools makkelijker gemeten worden. Een ander belangrijk punt is dat online communities kunnen inhaken op social knowledge, welke in online communities door spontane interactie tussen consumenten kan ontstaan. Deze vorm van kennis is vaak moeilijk te verkrijgen in de eigen context of speelruimte van een bedrijf. Daarnaast zullen consumenten eerder een onafhankelijke partij vertrouwen en zullen minder snel informatie met bedrijven delen. Ook zijn consumenten nog niet altijd bewust van hun behoeften en zullen daarom niet snel bij specifieke bedrijven aankloppen.

Naast het absorberen van kennis kunnen online communities ook kennis beter integreren en implementeren. Online communities hebben bepaalde mechanismen om informatie te delen en het is transparanter welke kennis op de markt aanwezig is. Dit maakt het makkelijker om de kennis te integreren binnen een organisatie of kennis te combineren tot iets waardevols voor het bedrijf. Omdat alle informatie al gedigitaliseerd is (in tegen stelling tot bijvoorbeeld kennis enkel aanwezig in het hoofd van de consumenten) kan deze informatie snel, tegen lage kosten en real-time beschikbaar gemaakt worden voor een grotere groep gebruikers.

(3) Technological possibilities

Door middel van web-based tools in een online omgeving worden de mogelijkheden voor input van consumenten vergroot. In plaats van traditionele trage en opeenvolgende communicatie mogelijkheden zijn nu snellere en gelijktijdige contact momenten mogelijk. Snellere interactie is mogelijk tussen bedrijven en consumenten, maar ook tussen consumenten onderling. Zo kan bijvoorbeeld de benodigde tijd voor marktonderzoek & studies worden verkleind en kan door middel van interactieve en dynamische mogelijkheden een consument beter ondersteund worden. Ook kan informatie in meerdere talen gelijktijdig verzameld worden en kan de kwaliteit verhoogd worden door social knowledge.

Wat betreft de mogelijkheden tot conceptualisatie kunnen deze van verbaal naar rich media gaan. Zo kunnen bijvoorbeeld multimedia prototypes steeds beter en realistischer ontworpen worden en hebben deze virtuele prototypen een kosten en snelheids voordeel ten opzichte van fysieke prototypen.

Als laatste kan het gehele proces meer dynamisch gemaakt worden. Door realtime mogelijkheden kunnen bijvoorbeeld prijs en performance/kwaliteit als functie van een bepaalde design worden neergezet. Zo kunnen consumenten beter inschatten wat de trade-off is, en bijvoorbeeld een ‘ideaal’ design of wensen pakket formuleren.

(4) Cost advantages

Kosten voordelen kwamen ook al terug in bovenstaande punten en spelen een belangrijke rol. In elke fase van het innovatie proces kunnen deze behaald worden, bijvoorbeeld door efficiëntere informatie inwinning, vermindering in aantal concept & prototypen en verlaging van marketing onderzoek en marketing kosten. Online communities verlagen drastisch de kosten van communicatie tussen bedrijven en consumenten en consumenten onderling, in vergelijking met traditionele offline methoden.


Bovenstaande factoren zijn verzameld door middel van een studie binnen de wetenschappelijke literatuur een een praktijk onderzoek in de vorm van enquetes en interviews. De data is geaggregeerd weergegeven. Voor wat betreft online communities wordt uitgegaan dat het communities zijn die reeds op Internet aanwezig zijn, die niet in handen van het innoverende bedrijf zelf zijn en zich richten op een specifiek onderwerp.

Nu is vastgesteld dat online communities in elke fase van het innovatie proces kunnen worden ingezet en de toegevoegde waarde hiervan bekeken is, zullen in de volgende postings nog de problemen en de praktijk voorbeelden besproken worden.

Wie is het eens of oneens met de bovenstaande voordelen? En zijn er nog andere te identificeren?


DelenEr zijn 7 reacties op dit artikel

 • Erg mooi stuk Robin! Ik denk dat je hier de punten aanstipt en kan dan ook niet zo snel andere punten bedenken.

  Ik denk echter wel dat het punt "handige tools" apart kan worden behandeld. Dit is namelijk essentieel om een goede samenwerking tusen communities en bedrijven te onderhouden. Welke tools zijn er nu beschikbaar? Hoe worden deze ingezet? Enz..

  geplaatst op
 • "Voor wat betreft online communities wordt uitgegaan dat het communities zijn die reeds op Internet aanwezig zijn, die niet in handen van het innoverende bedrijf zelf zijn en zich richten op een specifiek onderwerp."

  Is daarmee niet ook gelijk het grootste probleem aangegeven? Hoewel het internet steeds diverser wordt denk ik dat het soms nog vrij moeilijk kan zijn om als bedrijf datgene te vinden op een online community waar jij geïnteresseerd in bent. Je kunt natuurlijk je eigen community opzetten, of mede opzetten maar daar komen ook allerhande bedrijfsvreemde problemen bij kijken.

  geplaatst op
 • Aangezien trackbacks niet lijken te werken, mijn reactie even handmatig:

  [...]
  Uiteraard ben ik het in essentie eens met deze vier aspecten, tezamen met de opmerking dat deze in elke fase van het innovatieproces ingezet kunnen worden. Ik denk zelfs dat er meer meerwaarde zit in 1 of meer van de volgende (wat praktischere) aspecten:
  [...]

  geplaatst op
 • @ ThE-ED: het zoeken van een goede community die past bij de producten van het bedrijf kan inderdaad lastig zijn. Daarnaast zijn ze misschien niet altijd even handig te bereiken. Hierover in de post over "problemen" meer.

  @ Nigel: leuk stuk op je weblog. Ben benieuwd naar je verdere scriptie!

  Overigens was ik in mijnvorige posting een rijtje begonnen met communities die een specifiek product of een specifieke product range "behandelen":

  - Pocket info (telecom, 400.000+ unieke bezoekers)
  - CD Freaks (technologie, 3.000.000+ unieke bezoekers)
  - Tweakers.net (IT)
  - Techzine (IT, 450.000+ bezoekers)
  - Runnersweb (sport, 30.000+ bezoekers)
  - Clanbase (games, 100.000+ bezoekers)
  - Petrolhead (auto's, 30.000+ bezoekers)

  Ben benieuwd of iemand daar nog leuke toevoegingen op heeft?

  geplaatst op
 • @Robin: zit op moment wat in tijdnood maar hoop binnenkort een bijdrage te kunnen leveren aan je studie naar online communities icm innovatie. Alhoewel ik af en toe wat kritisch reageer is het wel een onderwerp dat absoluut mijn interesse heeft!

  geplaatst op
 • @Marco; geen probleem hoor! :) Alle reacties zijn welkom, vind het ook een zeer boeiend onderwerp, absoluut een passie!

  geplaatst op
 • @Robin: Vind de communities van KLM (http://www.klm.com/clubchina, www.klm.com/clubafrica en http://www.fbgolfclub.com) ook wel aardig in je rijtje passen.

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.